תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סטולוביצ'ה (Stołowicze)

בלרוסית: Stalavichi; רוסית: Stolovichi

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ברנוביצ'ה (Baranowicze), מחוז נובוגרודק (Nowogródek), פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בסטולוביצ'ה כ-250 יהודים – כשליש תושביה. הם התפרנסו בעיקר מחקלאות וגם ממסחר זעיר וממלאכה.
ב-19 בספטמבר 1939 נכבשה סטולוביצ'ה בידי הסובייטים. בימי שלטונם גדל מספר היהודים בעיירה והגיע לכ-350, כנראה בשל פליטים שהגיעו אליה.
הגרמנים כבשו את סטולוביצ'ה ב-27 ביוני 1941. ימים אחדים לאחר הכיבוש הוציאו הגרמנים להורג 14 מיהודי העיירה. ב-1 בספטמבר 1941 נתמנה בעיירה יודנרט, יהודי סטולוביצ'ה חויבו לשאת טלאי, והחל גיוסם לעבודת כפייה.
בינואר 1942 רוכזו יהודי סטולוביצ'ה בגטו, ובמרס הוא גודר. ב-6 במאי 1942 הועברו לגטו ברנוביצ'ה 16 יהודים בעלי מקצועות נדרשים, הם ובני משפחותיהם אִתם.
גטו סטולוביצ'ה חוסל ב-12 במאי 1942 ורוב תושביו נורו למוות מחוץ לעיירה. כמה יהודים מסתתרים התגלו ונורו למוות גם הם. כ-40 יהודים שעדיין הסתתרו האמינו להבטחות הגרמנים והתפתו לצאת ממחבואיהם ולחזור אליו, וב-20 ביוני 1942 נרצחו גם הם.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog