תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סומפולנו (Sompolno)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת קולו (Koło), מחוז לודז' (Łódź), פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

בין שתי מלחמות העולם חיו בסומפולנו כ-1,200 יהודים – קרוב לשליש אוכלוסייתה. הם עסקו בעיקר במלאכה ובמסחר. במקום פעלו מפלגות ציוניות, אגודת ישראל ומפלגת הבונד.
לאחר הכיבוש הגרמני בספטמבר 1939 החלו הגרמנים בהחרמת רכוש היהודים והגבלת תנועתם, הטילו עליהם עבודת כפייה וחייבו אותם לשאת טלאי צהוב.
ב-1940 רוכזו היהודים בגטו שהוקצו לו כמה רחובות. עד קיץ 1941 הותר להם לצאת ממנו העירה. כמו מגטאות אחרים באזור, גם מגטו סומפולנו נשלחו גברים יהודים למחנות עבודה באזור פוזנן (Poznan).
גטו סומפולנו היה מהגטאות הראשונים שחוסלו באזור. ב-2 בפברואר גירשו הגרמנים את כל תושביו למחנה ההשמדה חלמנו, וכולם נרצחו שם ללא סלקציה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog