תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סולץ (שעל הנהר ויסלה) (Solec nad Wisłą)

מקום לפני המלחמה: יישוב עירוני בנפת וייז'בניק-סטרחוביצה (Wierzbnik-Starachowice), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

בין שתי מלחמות העולם חיו בסולץ כ-850 יהודים – כרבע מתושביו.
יהודי סולץ התפרנסו ממסחר וממלאכה. בסניף ציוני שפעל במקום ניתנו שיעורי עברית והרצאות. קהילת סולץ החזיקה מורה, אך שירותי הדת ניתנו לה מקהילת רדום.
הגרמנים כבשו את סולץ ב-9 בספטמבר 1939 והוציאו להורג כמה יהודים. בדצמבר 1941 הוקם בסולץ גטו פתוח. ביוני 1942 הקימו הגרמנים ליד סולץ מחנה עבודה ובו כ-150 עצירים. המחנה חוסל באוקטובר 1942.
עד 29 באוקטובר 1942 הועברו 800 יושבי הגטו לגטו טרלוב (Tarlow), ומשם גורשו עם יהודי המקום למחנה ההשמדה טרבלינקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog