תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סובקוב (Sobków)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ינדז'יוב (Jędrzejów), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

ערב מלחמת העולם השנייה חיו בסובקוב 565 יהודים – יותר ממחצית אוכלוסייתה. הם התפרנסו ממסחר וממלאכה, בעיקר מחייטות ומסנדלרות, וקצתם גם מחקלאות. בעיירה פעל בית ספר יהודי.
הגרמנים נכנסו לסובקוב בספטמבר 1939 והחלו מיד בגזל רכוש היהודים, בסיועם של פולנים מקומיים. עד ספטמבר 1940 הוקם בסובקוב גטו ופרצה בו מגפת טיפוס. יושבי הגטו נלקחו לעבודת כפייה, ובעלי מקצוע נשלחו למחנות עבודה. בספטמבר 1940 הובאו לגטו יהודים מגטו ינדז'יוב (Jędrzejów) ואחריהם פליטים ממקומות אחרים.
ב-28 באוגוסט 1942 גירשו הגרמנים את 800 יושבי הגטו לגטו ינדז'יוב, ובין 16 ל-25 בספטמבר 1942 גורשו משם רובם למחנה ההשמדה טרבלינקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog