תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סגהלום (Szeghalom)

מקום לפני המלחמה: עיירה במחוז בקש (Békés), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בסגהלום 159 תושבים יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כשני אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בעיירה השתייכה לזרם הנֵאולוגי. הקהילה קיימה כמה אגודות יהודיות.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. כבר למחרת היום נאסר על יהודי סגהלום לעזוב את העיירה. על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 השתייכו לקהילה הנֵאולוגית של סגהלום 140 יהודים.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי הוראות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. גטו סגהלום הוקם בהתאם לצו שפרסם ב-16 במאי 1944 ד"ר בלה טוט (Bela Toth), הממונה על הנפה. הגטו הוקם בבניינים שמסביב לבית הכנסת, ונוסף על יהודי העיירה נכלאו בו גם יהודי נפת סגהלום. בגלל הצפיפות הקשה בגטו ישנו הגברים תחת כיפת השמים.
באמצע יוני 1944 הועברו תושבי הגטו למרכז השילוח בבקשצ'בה (Bekescsaba). ב-25 ביוני 1944 גורשו רובם לשטרסהוף (Strasshof) שבאוסטריה דרך מרכז השילוח בסולנוק (Szolnok), והנותרים בבקשצ'בה גורשו לאושוויץ למחרת היום.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog