תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סבז' (Sebezh)

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז קלינין (Kalinin), ברה"מ/הפדרציה הרוסית
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

באמצע שנות העשרים של המאה העשרים ישבו בסבז' כ-1,810 יהודים – יותר משליש תושביה. בעיירה פעלו מועדון יהודי וכן גן ילדים ובית ספר ביידיש. תהליכי מודרניזציה ותיעוש בברית-המועצות גרמו ירידה ניכרת במספר יהודי העיירה, וערב מלחמת העולם השנייה היו בה כ-845 יהודים.
סבז' נפלה בידי הגרמנים ב-9 ביולי 1941. נראה שרבים מיהודיה הצליחו להימלט או להתפנות ממנה מזרחה בימים שקדמו לכך. כבר בימים הראשונים של הכיבוש נרצחו בעיירה שני יהודים באשמת הצתה.
כ-100 יהודים שנשארו בעיירה רוכזו בגטו בספטמבר 1941. יהודי הגטו נאלצו לבצע עבודות משפילות ונאלצו להעביר לגרמנים תשלומי שוחד.
גטו סבז' חוסל במרס 1942 ואחרוני תושביו, כ-90 בני אדם, נורו למוות.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog