תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

נובומוסקובסק (Novomoskovsk)

יידיש: ניי מוסקובסק; אוקראינית: Novomoskovs’k

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז דנייפרופטרובסק (Dnepropetrovsk), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

ערב פלישת גרמניה לברית-המועצות נמנו בנובומוסקובסק כ-750 יהודים, שהיו פחות משלושה אחוזים מכלל תושביה. לאחר שחיסלו הסובייטים את המסחר הפרטי בעיר התפרנסו רוב היהודים ממלאכה או מעבודה בפקידוּת.
הגרמנים כבשו את נובומוסקובסק ב-27 בספטמבר 1941. זמן קצר לאחר הכיבוש נצטוו היהודים להירשם אצל הגרמנים ולשאת סרט זרוע והוצאו לעבודות שונות. בראשית דצמבר 1941 רוכזו יהודי העיר בכמה בתים במתחם סמוך לבית הכנסת שהפך למעין גטו. הם עבדו בעבודות כפייה ובהן סלילת כבישים וניקוי רחובות העיר. בסוף דצמבר 1941 נרצחו 136 יהודים מתושבי הגטו ביער סמוך – פעולת תגמול על פעילות הפרטיזנים באזור.
הגטו חוסל ב-2 במרס 1942; כ-400 תושביו הובלו למחצבת חול ליד העיר ונרצחו.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog