המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

מרינה גורקה (Maryina Gorka)

בלרוסית: Mar’ina Horka

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה בנפת פוחוביצ'י (Pukhovichi), מחוז מינסק, ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

בשלהי שנות השלושים של המאה העשרים התגוררו במרינה גורקה כ-800 יהודים, שהיו פחות מעשרה אחוז מכלל תושביה. בתקופת השלטון הסובייטי היו רוב היהודים בעלי מלאכה, אך עשרות משפחות התפרנסו מחקלאות.
מרינה גורקה נפלה בידי הגרמנים ב-1 ביולי 1941. הגרמנים ציוו על היהודים להצמיד טלאי צהוב לגב הבגד. בראשית ספטמבר 1941 רוכזו כל היהודים בגטו. ב-28 בספטמבר 1941 נרצחו כ-1,000 יהודי העיירה והסביבה בפופובה גורקה (Popova Gorka), שלושה קילומטרים ממרינה גורקה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog