המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

מזוברנייה (Mezőberény,)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז בקש (Békés), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו במזוברנייה 152 תושבים יהודים, ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כאחוז אחד. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה השתייכה לזרם הנאולוגי וקיימה בית ספר יסודי יהודי.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. באפריל 1944 אסרו הגרמנים 18 יהודים ממזוברנייה. הם נכלאו בבודפשט וכמה מהם גורשו לאושוויץ. במיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 נמנו בקהילה הנֵאולוגית של מזוברנייה 139 נפשות.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי תקנות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. באמצע מאי 1944 רוכזו היהודים בגטו שהוקם בבית החרושת ללבנים ובבית החרושת לטקסטיל וייס הסמוך לו.
באמצע יוני 1944 הועברו תושבי הגטו למרכז השילוח בבקשצ'בה (Bekescsaba). ב-25 ביוני 1944 שולחו רובם לשטרסהוף (Strasshof) שבאוסטריה דרך מרכז השילוח של סולנוק (Szolnok), ולמחרת, 26 ביוני 1944, גורשו השאר לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog