תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

לוביישוב (Lubieszów)

אוקראינית: Lyubeshiv; רוסית: Lyubeshov

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת קמיין קושירסקי (Kamien Koszyrski), מחוז וולין (Volhynia), פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בין מלחמות העולם ישבו בלוביישוב כ-1,500 יהודים והיו כנראה רוב התושבים בה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. בעיירה פעלו מפלגת פועלי אגודת ישראל ותנועות נוער ציוניות והייתה בה ספרייה יהודית.
אין פרטים על קורותיהם של יהודי לוביישוב בעת הכיבוש הסובייטי (ספטמבר 1939 עד יוני 1941). אחרי שנסוגו ממנה הסובייטים ב-28 ביוני 1941 נותרה העיירה כחודש ימים בלא שלטון, וכנופיות אוקראיניות פרעו ביהודים ורצחו שניים מהם.
הגרמנים נכנסו ללוביישוב ב-26 ביולי 1941; כ-60 יהודים, ובהם הרב ונכבדים אחרים, הואשמו למחרת היום בקומוניזם ונרצחו. מפעם לפעם תבעו הגרמנים תשלום כופר בכסף וברכוש. ב-1 בספטמבר 1941 גויסו יהודים בני 14 ומעלה לעבודת כפייה. 24 צעירים מהם נרצחו בתום העבודה.
ב-27 בספטמבר 1941 הוקמו בלוביישוב יודנרט של שישה חברים ושירות סדר יהודי. ב-5 בינואר 1942 נרצחו 48 נשים וילדים, בני משפחותיהם של אנשים שלא התייצבו לעבודת הכפייה.
בראשית מאי 1942 הוקם בלוביישוב גטו סגור והוקף בגדר גבוהה ובראשה גדר תיל. בתחילת אוגוסט 1942 רוכזו בגטו גם יהודי הכפרים שבסביבה.
ב-10 באוגוסט 1942 הובלו כ-1,200 מתושבי הגטו לבורות ונרצחו. 80 בעלי מלאכה ובני משפחותיהם ששוכנו במחנה בתוך העיירה, נרצחו ביריות ב-3 בנובמבר 1942. במהלך הרציחות תקף פליט מוורשה את הגביטסקומיסר (Gebietskommissar; נציב הנפה) מיכאליס (Michaelis).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog