המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ישייניצה רושיילנה (Jasienica Rosielna)

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת בז'וזוב (Brzozów), מחוז לבוב (Lwów), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז קרקוב

בין שתי מלחמות העולם ישבו בישייניצה רושיילנה כ-500 יהודים – כרבע אוכלוסייתו – והתפרנסו ממסחר וממלאכה. יהודי הכפר נעזרו בקופת גמ"ח ובחברת "ביקור חולים". כמו כן פעלו בקהילה סניף של מפלגת "הציונים הכלליים" וסניף של תנועת הנוער "עקיבא".
בגטו שהוקם בישייניצה רושיילנה ב-27 ביוני 1942 רוכזו יהודי הכפר ויהודים מהסביבה, ומספר התושבים בו הגיע לכ-1,500.
הגטו חוסל ב-12 באוגוסט 1942. לפני החיסול גורשו לישייניצה רושיילנה גם מאות יהודים מדומרדז (Domaradz) ומיישובים סמוכים אחרים. בסלקציה שנעשתה בזמן החיסול נלקחו כ-200 צעירים לעבודת כפייה במחנה העבודה בפלשוב (Plaszow). יתר היהודים נרצחו בבית הקברות היהודי הסמוך לכפר.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog