תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

יסרוקסללש (Jászárokszállás)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז יס-נג'קון-סולנוק (Jász-Nagykun-Szolnok), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו ביסרוקסללש 165 יהודים ושיעורם באוכלוסייתה היה כאחוז אחד. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בעיר השתייכה לזרם הנֵאולוגי. עם מוסדות הקהילה נמנו אגודות דתיות וחברתיות למיניהן ובית ספר שפעל מ-1872.
בימי הטרור הלבן שאחרי מלחמת העולם הראשונה נשדדו רבים מיהודי העיר ואחרים הוכו.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 מנתה הקהילה הנאולוגית של יסרוקסללש 168 נפשות.
המנגנון המינהלי ההונגרי, שנותר על כנו גם אחרי הכיבוש, הנהיג במהירות עשרות צווים אנטי-יהודיים. באחת מן הפקודות חויבו יהודים בני שש ומעלה לשאת טלאי מגן דוד צהוב בצאתם מבתיהם. היהודים רוכזו בגטאות וגורשו על-פי הוראות וצווים של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. גטו יסארוקסללש הוקם לאחר שסגן הממונה על מחוז יס-נג'קון-סולנוק, אימרה אלכסנדר ( Imre Alexander), פרסם ב-1 במאי צו המורה לרכז את היהודים שבמחוזו בגטאות. ואולם זמן קצר אחר כך, ב-15 במאי 1944, העמיסו הז'נדרמים ההונגרים את יהודי הגטו על עגלות והעבירו אותם לגטו יסברנייה (Jaszbereny).
ב-30 ביוני 1944 הועברו כל תושבי הגטו של יסברנייה למרכז השילוח בבית החרושת ללבנים במונור (Monor). כ-8,000 מיהודי האזור שרוכזו שם גורשו לאושוויץ בין 6 ל-8 ביולי 1944.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog