תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

יזיורנה קרולווסקה (Jeziorna Królewska)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ורשה, מחוז ורשה, פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז ורשה

אחרי מלחמת העולם הראשונה מנתה הקהילה היהודית של יז'יורנה קרולווסקה כ-450 נפשות – כמחצית מאוכלוסיית העיירה. יהודי העיירה התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. עם מוסדות החינוך היהודי נמנו בית מדרש, חדרים וישיבה. להסתדרות הציונית היה סניף במקום, ולאגודת ישראל הייתה השפעה רבה.
יז'יורנה קרולווסקה נכבשה בידי הגרמנים בראשית ספטמבר 1939. הגרמנים מינו יודנרט והקימו גטו. בגטו הצטופפו כ-800 יהודים, מקומיים ופליטים מן הסביבה גם יחד. היה גטו פתוח עד ראשית ינואר 1941, ואז הוקף גדר תיל דוקרני.
ב-25 בינואר 1941 גורשו יהודי יז'יורנה קרולווסקה במשאיות לוורשה (Warsaw).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog