המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

טולישקוב (Tuliszków)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת קונין (Konin), מחוז לודז' (Łódź), פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

בשנות העשרים של המאה העשרים התגוררו בטולישקוב כ-260 יהודים. הם עסקו בעיקר בחקלאות, מסחר ומלאכה זעירה. בשנות השלושים הורע מצבם הכלכלי, רבים מהם עזבו את טולישקוב, והקהילה קטנה בכ-30 אחוזים.
לאחר הכיבוש הגרמני הוטלו על היהודים עבודת כפייה, מסים כבדים והגבלות תנועה. בסוף נובמבר 1939 צוו היהודים לשאת סרט צהוב שעליו מגן דוד. בדצמבר 1939 הוקם בעיירה יודנרט והוטל עליו לערוך רישום של כל האוכלוסייה היהודית.
בינואר 1940 רוכזו יהודי העיירה בגטו – אחד הגטאות הראשונים שהוקמו באזור. הגרמנים ניתקו את הספקת החשמל לבתי הגטו, ועל היהודים נאסר להביא אליו רהיטים, פרוות ומלבושים חדשים. כל אלה הוחרמו וחולקו לתושבים המקומיים.
באוקטובר 1941 הועברו כל תושבי הגטו לגטו הכפרי בקובלה פנסקיה (Kowale Panskie).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog