תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

זסלוול (Zaslavl)

בלרוסית: Zaslauye

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז מינסק, ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוסטלנד

ערב פלישת גרמניה לברית-המועצות ביוני 1941 התגוררו בזסלוול כ-250 יהודים – כתשעה אחוזים מאוכלוסייתה. בימי השלטון הסובייטי עבדו יהודי העיירה בחקלאות ובפקידות. בעיירה פעל בית ספר ביידיש.
זסלוול נפלה בידי הגרמנים ב-28 ביוני 1941. בסוף יולי 1941 נצטוו היהודים לשאת סרט על השרוול וטלאי עגול על החזה. יהודים נשלחו לעבודת כפייה.
בספטמבר 1941 רוכזו כל יהודי העיירה, עם עוד משפחות של יהודים מכפרים בסביבה, בגטו שהוקם בבניין משטרת הגבול הסובייטית לשעבר. הגטו גודר בתיל דוקרני, הופקדה עליו שמירה, ונאסר על תושביו לצאת ממנו אלא לצורך עבודת הכפייה. ב-26 בספטמבר 1941 שרפו הגרמנים חיים 12 גברים יהודים, ולמחרת רצחו עוד שמונה גברים מתושבי הגטו. ב-29 בספטמבר 1941 נרצחו כ-100 יהודים ביער דריניני (Dryniny) סמוך לעיירה. בגטו נותרו 35 נשים צעירות. ב-29 באוקטובר 1941 רצחו הגרמנים את כולן ביער סמוך לתחנת הרכבת זלנאיה (Zelenaya), והגטו חוסל.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog