תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

זברז' (Zbaraż)

אוקראינית, רוסית:Zbarazh

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז טרנופול (Tarnopol), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז גליציה

בין שתי מלחמות העולם חיו בזברז' קרוב ל-3,000 יהודים – כשליש מתושביה. הם עבדו במפעלי תעשייה והתפרנסו גם ממסחר ומלאכה. בעיר פעלו שני בנקים יהודיים והתקיימה רשת ענפה של עזרה סוציאלית. בזברז' פעלו תנועות נוער ומפלגות יהודיות, בית ספר עברי, מוסדות תרבות יהודיים ואגודת ספורט יהודית.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הגיעו לזברז' מאות פליטים יהודים ממערב פולין ומצאו בה מחסה בחסות הקהילה המקומית. מספר היהודים בעיר הגיע לכ-5,000. זברז' נכבשה בידי הסובייטים במחצית השנייה של ספטמבר 1939, ובימי שלטונם פוזרו מוסדות הקהילה היהודית וחוסל המסחר הפרטי. הסובייטים הגלו רבים מהפליטים היהודים שהגיעו לעיר לפנים ברית-המועצות.
בפרעות שעשו בעיר אוקראינים מקומיים בין 2 ל-4 ביולי 1941, לאחר נסיגת הצבא הסובייטי ולפני כניסת הגרמנים, נרצחו בזברז' יותר מ-40 יהודים.
הגרמנים נכנסו לזברז' ב-6 ביולי 1941, וכעבור ימים מספר הוקם בפקודתם יודנרט בראשותו של גרינפלד, פליט יהודי ממערב פולין, שנטה לציית להנחיותיהם. על-פי מקור אחר, בתפקיד ראש היודנרט שימש בר אלטרמן.
ב-6 בספטמבר 1941 רצחו חיילי קומנדו גרמנים 72 גברים יהודים, בעיקר משכילים. בחורף 1941/42 ובאביב 1942 הועברו גברים יהודים למחנות עבודה שבסביבה. ביוני 1942 נרצחו כ-600 יהודים קשישים וחולים בדרך לטרנופול.
ב-31 באוגוסט 1942 גורשו כ-560 יהודים מזברז' למחנה ההשמדה בלז'ץ. כמה שבועות לאחר האקציה הוקם בזברז' גטו, והגרמנים ריכזו בו גם יהודים מיישובי הסביבה. הגטו היה פתוח, אך היציאה ממנו הוגבלה והיו קשיים בהשגת מזון. ב-30 בספטמבר 1942 גורשו עוד כ-260 יהודים. בתחילת אוקטובר 1942 נרצחה בעיר קבוצת יהודים. בעקבות אקציה נוספת שהייתה בעיר ב-22-20 באוקטובר 1942 גורשו לבלז'ץ כאלף יהודים, וקבוצת גברים שולחה למחנה העבודה ינובסקה (Janowska) שבפאתי לבוב. עוד כאלף יהודים גורשו לבלז'ץ ב-9-8 בנובמבר 1942. אחדים מהמגורשים בטרנספורט זה הצליחו לקפוץ מהרכבת ומקצתם אף שבו לגטו. בדצמבר 1942 נמנו בגטו כ-2,000 יהודים.
בחורף 1942/43 מתו רבים מתושבי הגטו מרעב וממחלות. בתקופה זו גברו מאמצי ההצלה וההסתתרות, אך הם היו כרוכים בקשיים רבים. ב-10-9 באפריל 1943 נרצחו בקרבת זבאראז' יותר מאלף מיהודיה. ב-8 ביוני 1943 נרצחו כ-550, וב-19 ביוני 1943 נרצחו סמוך לעיר 150 היהודים האחרונים שישבו בגטו. את האקציות האחרונות האלו ביצעו יחידות משטרה גרמניות בפיקודם של הרמן מילר (Hermann Müller) ופרידריך הילדברנד (Friedrich Hildebrand).

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog