תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ז'ורנישצ'ה (Zhornishche)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת אילינצי (Ilintsy), מחוז ויניצה (Vinnitsa), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

באמצע שנות העשרים התגוררו בז'ורנישצ'ה כ-1,000 יהודים. בימי השלטון הסובייטי חלו תמורות בחיי הכלכלה והחברה של היהודים, המסחר הפרטי הופסק, הסוחרים לשעבר השתלבו במוסדות עירוניים וממלכתיים, ובעלי מלאכה אורגנו בקואופרטיבים. בעיירה פעל בית ספר ביידיש.
בעקבות פלישת הגרמנים לברית-המועצות נמלטו מקצת תושבי העיירה לפנים ברית-המועצות. ז'ורנישצ'ה נכבשה בידי הגרמנים ב-16 ביולי 1941, ובאוגוסט 1941 נרצחו בה 13 יהודים.
בספטמבר 1941 הוקם בעיירה גטו ורוכזו בו יותר מ-500 יהודים, והגיעו אליו גם פליטים יהודים מוויניצה. הגטו חוסל ב-27 במאי 1942, כשהועברו כל תושביו לאילינצי ונרצחו שם עם יהודים אחרים מהסביבה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog