תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ולודווה (Włodawa)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז לובלין (Lublin), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז לובלין

Poland ,Wlodawa, יהודים עובדים בעבודת כפייה, 1942.
<br>
ארכיון יד ושם, 69DO5 Poland ,Wlodawa, יהודים עובדים בעבודת כפייה, 1942.
ארכיון יד ושם, 69DO5

5222870 5222870

בין מלחמות העולם ישבו בוולודווה כ-6,500 יהודים – כשני שלישים מאוכלוסייתה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה, בעיקר מחייטות וסנדלרות, והיו בהם גם בעלי בתי חרושת ובתי דפוס ובעלי חוות חקלאיות סמוך לעיר. בוולודאווה פעלו שני בנקים יהודיים, קופת גמ"ח וסניף של טא"ז.
בעיר פעלו מפלגות ציוניות, הבונד ואגודת ישראל, שרוב תומכיה בעיר היו חסידי גור. המפלגות הפעילו בעיר תנועות נוער, ספריות ואיגודי ספורט מטעמן. בעיר פעלו גם סניף של רשת החינוך אורט, בית ספר יסודי עברי של רשת "תרבות" ושני בתי ספר של אגודת ישראל.
הגרמנים כבשו את ולודווה ב-18 בספטמבר 1939. צעירים רבים נמלטו מזרחה, אל מעבר לנהר בוג (Bug). היהודים הופרדו משאר תושבי העיר, וכעבור שבועות מעטים נצטוו לשאת סרט זרוע לבן ועליו האות J – שהוחלף אחר כך במגן דוד צהוב על הבגד. הוטלו עליהם הגבלות תנועה והם חויבו בתשלום כופר גבוה.
עד תחילת 1940 הוחרמו כל בתי העסק של היהודים. ב-29 באפריל 1940 הוקם בוולודווה יודנרט של 12 חברים בראשותו של י' זומר (Sommer). כמו כן הוקם שירות סדר יהודי של 60 איש. היודנרט נדרש לגייס יהודים לעבודות כפייה.
ב-17 בינואר 1941 הועברו יהודי ולודווה לגטו, והיודנרט פתח בו מטבח ציבורי ובית יתומים. ולודווה נקבעה מרכז אזורי ליהודי הסביבה, ולגטו שלה הובאו יהודים מכפרים ועיירות בסביבה.
במרס 1941 הובאו לגטו 1,014 מגורשים מרחבי פולין ופרצו בו מגפות קטלניות. בראשית 1942 נשלחו 40 צעירים מוולודווה, עם עוד צעירים יהודים מעיירות בסביבה, לעבודה בבניית מחנה ההשמדה סוביבור.
במרס-אפריל 1942 הובאו לגטו ולודווה 800 יהודים ממייליצה (Mielica) ו-1,000 מגורשים מווינה.
האקציה הראשונה בוולודווה הייתה ב-23 וב-24 במאי 1942. שוטרים אוקראינים, אנשי ס"ס ופלוגת ז'נדרמים גרמנים גירשו בעזרתם של שוטרים יהודים כ-1,300 מיהודי הגטו ברכבות משא לסוביבור. ראשונים גורשו הפליטים מווינה, ילדי בית היתומים, החולים, הנכים והעניים. עשרות יהודים נרצחו במקום.
לאחר האקציה הובאו לוולודווה יהודים משיידלישצ'ה (Siedliszcze) וממקומות אחרים.
ב-25-24 באוקטובר וב-7-6 בנובמבר 1942 גורשו לסוביבור 5,400 היהודים שנשארו בגטו ולודווה, מקומיים ופליטים גם יחד. לפני האקציות ובמהלכן הצליחו כמה יהודים – יחידים ומשפחות – להסתתר או לברוח ליערות.
לאחר האקציה של נובמבר הכריז וילהלם קריגר (Wilhelm Krueger), ראש הס"ס והמשטרה בגנרלגוברנמן, על הקמתו של גטו חוזר בוולודווה. כ-500 יהודים שנותרו באזור חזרו לגטו ועבדו במחנה העבודה בוולודווה.
בסוף אפריל 1943 חוסל גם הגטו החוזר, ויושביו גורשו לסוביבור. כמה מיהודי הגטו הצטרפו לפרטיזנים של ארגון המחתרת הפולני "ארמיה לודובה" שפעלו בסביבה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog