תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

דומברובה גורניצ'ה (Dąbrowa Górnicza)

מקום לפני המלחמה: עיר בנפת בנדז'ין (Będzin), מחוז קילצה (Kielce), פולין
מקום בזמן המלחמה: שלזיה עילית

Poland ,Dabrowa Gornicza, יהודים בעבודות כפייה.
<br>
ארכיון יד ושם, 1969/1 Poland ,Dabrowa Gornicza, יהודים בעבודות כפייה.
ארכיון יד ושם, 1969/1

בין מלחמות העולם ישבו בדומברובה גורניצ'ה כ-5,500 יהודים והיו כשביעית מאוכלוסייתה. רובם התפרנסו מענף ההלבשה ומענף המזון והיו בהם גם נפחים. בעיר היו ארבעה בנקים בבעלות יהודים וכן אגודת סוחרים יהודים. הקהילה מימנה מוסדות סעד, חברת ביקור חולים וקופת גמ"ח. בעיר פעלו מפלגות ותנועות נוער ציוניות, אגודת ישראל והבונד, ובין היתר היה בה בית ספר של רשת יבנה.
ב-3 בספטמבר 1939 כבשו הגרמנים את העיר והחלו לחטוף גברים יהודים לעבודת כפייה או למאסר.
בסוף ספטמבר 1939 חויבו היהודים לשאת סרטי שרוול ועליהם מגן דוד. בנובמבר 1939 הוקם בדומברובה גורניצ'ה יודנרט בראשותו של הסוחר יצחק בורשטיין והוכפף לצנטרלה בסוסנובייץ (Sosnowiec) בראשותו של משה מרין (Merin).
בדצמבר 1939 הטילו הגרמנים על היהודים לשלם כופר גבוה. בסוף 1939 או בתחילת 1940 הובאו לדומברובה גורניצ'ה כ-700 יהודים שגורשו מאוסטריה, מצ'כוסלובקיה ומשלזיה, ומספר היהודים בעיר עלה לכ-6,300. במרס 1940 החלו הגרמנים בהחרמת רוב החנויות של יהודי העיר. מאות פועלי כפייה נשלחו למחנות עבודה בגרמניה על-פי רשימות שערך היודנרט. בכספי ארגון יס"ס בקרקוב נפתחו מטבח ציבורי, מרפאה ובית ילדים.
באותה שנה הוקם בדומברובה גורניצ'ה גטו פתוח שכלל את הרחובות פולנה (Polna), שופן (Chopin) ואוקיזייה (Okizeja).
כ-2,000 יהודים הועסקו בעבודת כפייה. באוקטובר 1940 שולחו כ-400 גברים למחנה גרוס-מסלוויץ (Gross-Masselewitz). בנובמבר 1941 נשלחו 450 צעירות יהודיות למחנות עבודה בגרמניה. במרס 1942 גורשה לסוסנובייץ קבוצת בעלי מלאכה יהודים מהעיר. במאי 1942 גורשו 700 מתושבי הגטו לאושוויץ. יהודים אחרים שולחו למחנות עבודה באזור שלזיה.
ב-12 באוגוסט 1942 התקיימה בגטו אקציה בפיקודו של פרידריך קוצ'ינסקי (Friedrich Kochinsky) מארגון שמלט, שהיה נציגו של קצין הגסטפו דרייר (Dreier). כמחצית מ-3,000 היהודים שהתייצבו לסלקציה גורשו למחרת לגטו בנדז'ין, ומשם גורשו ב-17 באוגוסט לאושוויץ, עם יהודים מבנדז'ין ומסוסנובייץ.
בסתיו 1942 הועברו כ-650 יהודים מהגטו למחנה העבודה סקרז'יסקו-קמיינה (Skarzysko-Kamienna). אחרוני היהודים בדומברובה גורניצ'ה – כ-1,000 בני אדם – גורשו לגטו שרודולה (Srodula) בסוסנובייץ ביולי 1943. רובם גורשו משם לאושוויץ עם יהודי סוסנובייץ, ומיעוטם הועברו למחנות עבודה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog