תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ברסטצ'קה (Beresteczko)

אוקראינית, רוסית: Berestechko

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת הורוחוב (Horochów), מחוז וולין (Volhynia), פולין
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בין מלחמות העולם חיו בברסטצ'קה כ-2,500 יהודים – כשליש מאוכלוסייתה. הם עסקו במסחר, בייצוא תוצרת חקלאית ובמלאכה. היו להם אגודות מקצועיות, והם נעזרו בבנק יהודי להלוואה וחיסכון. בעיירה פעלו מפלגות ותנועות נוער ציוניות, חוג של הבונד, בית ספר של רשת "תרבות" וספרייה עברית וכן חוג ספרותי ביידיש.
אין פרטים על קורותיהם של יהודי ברסטצ'קה בימי הכיבוש הסובייטי (מספטמבר 1939 עד יוני 1941).
הגרמנים כבשו את ברסטצ'קה ב-23 ביוני 1941. ב-8 באוגוסט 1941 רצחו הגרמנים כ-300 גברים יהודים. בעיירה נתמנה יודנרט ועל היהודים הוטלו תשלום כופר גבוה ועבודת כפייה.
בין 5 ל-14 באוקטובר 1941 הוקם בברסטצ'קה גטו והוקף בגדר קרשים וחוטי תיל, אך בעלי מקצועות נדרשים הורשו לגור מחוץ לו. יהודי הגטו הועסקו בעבודות כפייה. לאחר מכן רוכזו בגטו גם יהודי הכפרים שבסביבה.
הגטו חוסל בין 7 ל-9 בספטמבר 1942, וכל יהודי ברסטצ'קה, ובהם גם אלה שהיו מחוץ לגטו, נרצחו. אחדים הצליחו לברוח ומצאו מקלט אצל נוצרים או ביערות.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog