תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

בקש (Békés)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז בקש, הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בבקש 228 תושבים יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כאחוז אחד. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בעיר השתייכה לזרם הנֵאולוגי ופעלו בה בית ספר יסודי ואגודות יהודיות שונות.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במארס 1944. על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 מנתה הקהילה הנאולוגית של בקש 171 נפשות.
המנגנון המינהלי ההונגרי נשאר על כנו גם לאחר הכיבוש הגרמני, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך צווים ותקנות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. במאי 1944 רוכזו יהודי בקש עם עוד יהודים מנפת בקש בגטו שהוקם במתחם של בית החרושת לטקסטיל אגושטון (Agoston) ובבתים פרטיים.
ב-16 ביוני 1944 הועברו תושבי גטו בקש למרכז השילוח בבקשצ'בה* (Bekescsaba). ב-25 ביוני 1944 שולחו רובם למחנה שטרסהוף (Strasshof) שבאוסטריה, דרך מרכז השילוח בסולנוק (Szolnok). אלה שנותרו בבקשצ'בה גורשו ב-26 ביוני 1944 לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog