תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

ביצ'קה (Bicske)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז פייר (Fejér), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בביצ'קה 201 תושבים יהודים ושיעורם בכלל אוכלוסייתה היה כשני אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. הקהילה היהודית בעיר הייתה נֵאולוגית. בימי הטרור הלבן שאחרי מלחמת העולם הראשונה נרצחו כמה מיהודי העיר.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על-פי מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 מנתה הקהילה הנאולוגית של ביצ'קה 196 נפשות.
המנגנון המינהלי ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך צווים ותקנות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. גטו ביצ'קה הוקם ב-16 במאי 1944. סגן הממונה על מחוז פייר, אנדור טאיס (Andor Thaisz), התרברב שלא היה במחוזו נוצרי אחד שנאלץ לעקור מביתו. ארבע מאות ושמונים יהודים מביצ'קה וסביבותיה רוכזו בבתי יהודים והבתים סומנו במגן דוד צהוב. עוצר הוטל עליהם בין השעות שמונה בערב לחמש בבוקר. בתחילת יוני 1944 הועברו יהודי ביצ'קה למרכז שילוח בבית החרושת ללבנים בסקשפהרוור (Sekesfehervar), וב-14 ביוני הם גורשו משם לאושוויץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog