תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

בז'וזוב (Brzozów)

יידיש: ברעזעווע

מקום לפני המלחמה: עיירת נפה במחוז לבוב (Lwów), פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז קרקוב

Poland ,Brzozow, קבוצת יהודים עונדי סרט יד בגטו.
<br>
ארכיון יד ושם, 3327 Poland ,Brzozow, קבוצת יהודים עונדי סרט יד בגטו.
ארכיון יד ושם, 3327

בין שתי מלחמות העולם חיו בבז'וזוב כ-1,000 יהודים – כרבע מאוכלוסייתה. הם התפרנסו ממסחר זעיר וממלאכה. הג'וינט סייע בהקמת קופת גמ"ח ובטיפול ביתומים. בעיירה פעל בית ספר עברי של רשת "תרבות", פעלו בה מפלגות ותנועות נוער ציוניות ולהן ספרייה וחוג דרמה, ופעלה בה מפלגת אגודת ישראל.
בימי הכיבוש הראשונים, בספטמבר 1939, ירו הגרמנים בקרבת העיירה בכ-300 מתושביה, ובהם כנראה גם יהודים.
גטו הוקם בבז'וזוב ככל הנראה במחצית הראשונה של שנת 1941, ורוכזו בו גם יהודי הכפרים הסמוכים. בספטמבר 1941 פעל בגטו סניף של יס"ס וסייע ליהודי המקום.
ב-10 באוגוסט 1942 רצחו הגרמנים בירי את רוב תושבי הגטו, כ-800 בני אדם, ביער הסמוך לעיירה. יהודים מעטים שנותרו בחיים לאחר הרצח ההמוני פונו לעיירה הסמוכה איבוניץ' (Iwonicz) ולאחר מכן למחנה ההשמדה בלז'ץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog