תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

בורובוחה (Borovukha)

בורובוחה הראשון Borovukha I

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת פולוצק (Polotsk), מחוז ויטבסק (Vitebsk), ברה"מ/בלרוס
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

הכפר בורובוחה נכבש בידי הגרמנים באמצע יולי 1941. בספטמבר או באוקטובר 1941 ריכזו הגרמנים את יהודי הכפר עם יהודים מכפרים אחרים בסביבה בבניין של קסרקטין לשעבר. לאחר יומיים הובלו כ-50 יהודים – רוב הגברים וכמה נשים קשישות – לתעלה נגד טנקים סמוך לכפר ונרצחו.
היהודים שנותרו בחיים (מרביתם נשים וילדים) שוכנו בבית אחד בבורובוחה, והבית גודר בתיל דוקרני והפך למעין גטו. לאחר ימים מספר הותר להם לצאת ממנו לכמה שעות באמצע היום, בעיקר כדי להחליף חפצים תמורת מזון. יהודים כשירים לעבודה נשלחו לעבודת כפייה.
ב-13 בינואר 1942 נרצחו כל 65 יהודי הגטו ביער לא רחוק מהמקום שנרצחו בו הקרבנות הראשונים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog