תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

שרוור (Sárvár)

מקום לפני המלחמה: עיר במחוז וש (Vas), הונגריה

בינואר 1941, במיפקד האוכלוסין הארצי האחרון שנעשה בהונגריה לפני הכיבוש הגרמני, נמנו בשרוור 780 תושבים יהודים ושיעורם באוכלוסייתה היה כשבעה אחוזים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. בעיר היו שתי קהילות יהודיות,נֵאולוגית ואורתודוקסית, ולכל אחת מהן בית ספר יסודי ואגודות חברתיות ודתיות משלה.
באוגוסט 1919, בימי "הטרור הלבן", פרצו לבתי היהודים אנשי יחידות צבאיות למחצה וצעירים גרמנים אתניים (שוואבים). רבים מהיהודים ברחו מבתיהם אך חזרו לאחר כמה חודשים. בני זוג יהודים קשישים נרצחו לאחר שחזרו לביתם. בשנות השלושים של המאה העשרים רכשה לה הציונות אהדה הולכת וגוברת בקהילה, בעיקר בקרב צעירים יהודים אורתודוקסים. בשנת 1940 גויסו גברים יהודים לשירות עבודת כפייה במסגרת צבא הונגריה והוצבו במחנה שהוקם בעיר.
הצבא הגרמני כבש את הונגריה ב-19 במרס 1944. על פי נתוני מיפקד שנערך בשבוע השני של אפריל 1944 השתייכו 901 יהודים לקהילה האורתודוקסית של שרוור ו-146 יהודים לקהילה הנאולוגית.
המינהל ההונגרי נותר על כנו גם לאחר הכיבוש, והיהודים רוכזו בגטאות וגורשו על סמך צווים והוראות של רשויות השלטון ההונגרי, המרכזי והמקומי. בצו שפרסם ב-6 במאי 1944 סגן הממונה על המחוז, יוז'ף טולוק (Jozsef Tulok), נקבע 12 במאי התאריך האחרון למעבר היהודים אל הגטו. בהתאם לצו, ב-9 במאי 1944 משעה שבע בערב נאסר על יהודי שרוור לצאת מבתיהם, ולמחרת היה עליהם לעקור מבתיהם ולעבור לגטו. לפני המעבר הם חויבו להגיש לשלטונות רשימה של חפצי הערך שברשותם. לגטו הוקצו דירותיהם של עובדי בית חרושת מקומי לעיבוד סלק סוכר ואחד מבנייני המחסנים של המפעל. נוסף על יהודי העיר הועברו אל הגטו גם כ-150 יהודים מנפת שרוור.
בראש המועצה היהודית בגטו עמד ארנו פישר (Erno Fischer), הנשיא האחרון של הקהילה האורתודוקסית. ארבעה רופאים יהודים עבדו בגטו. על היהודים נאסר לצאת מתחומי הגטו, ולא התאפשר להם לחדש את מלאי המזון. רוב תושבי הגטו היו יהודים אורתודוקסים עניים, ובשל המחסור בשמן או שומן כשר היה הרעב בקרבם כבד. ב-12 ביוני 1944 גויסו גברים בני 48 ומטה, כשירים לעבודה, לשירות עבודת כפייה בצבא הונגריה ובכך ניצלו מגירוש.
באמצע יוני 1944 חיו בגטו כ-950 נפשות. גטו שרוור חוסל ב-29 ביוני 1944 ותושביו הועברו לבית החרושת המקומי למשי ששימש אחד ממרכזי השילוח של המחוז ובסוף יוני 1944 רוכזו בו 5,621 יהודים. הם גורשו לאושוויץ בשני טנרספורטים שיצאו ב-4 וב-6 ביולי 1944.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog