תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

שרובקה (Sharovka)

אוקראינית: Sharivka

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת ירמולינצי (Yarmolintsy), מחוז קמנץ-פודולסקי (Kamenets-Podolsk), ברה"מ/אוקראינה
מקום בזמן המלחמה: רייכסקומיסריאט אוקראינה

בשנות העשרים של המאה העשרים נמנו בשרובקה כ-650 יהודים – כרבע מתושביה. רובם עבדו בקולחוז הסמוך לעיירה.
הגרמנים כבשו את שרובקה ב-8 ביולי 1941. רק משפחות יהודיות אחדות הצליחו להימלט לפני כן. לשרובקה הגיעו פליטים יהודים מפולין ומבסרביה, ולאחר הכיבוש הגרמני גורשו אליה גם יהודים מעיירות אחרות בסביבה. בחלק אחד של העיירה הוקם גטו, אך הוא לא גודר והיה אפשר לצאת ממנו. אוקראינים נכנסו לגטו כדי להחליף מזון בחפצים. היהודים נצטוו לשאת מגן דוד צהוב והטילו עליהם דמי כופר. מונו "זקן היהודים" ושני שוטרים יהודים מבני המקום; תפקידם היה לדאוג למקומות עבודה לתושבי הגטו, להקצות עובדים לעבודת הכפייה לפי דרישת הגרמנים ולאסוף דמי כופר. יהודים מתושבי הגטו עבדו בעבודת כפייה בעיירה ובירמולינצי הסמוכה. רבים מתושבי הגטו נספו בגלל הרעב, הצפיפות הגדולה ותנאי התברואה הירודים. בסוף קיץ 1941 הועברו לשרובקה יהודי גטו פרמפול (Frampol).
באוקטובר 1942, בפקודת גרמנים שהגיעו מירמולינצי, אספו השוטרים היהודים את כל הגברים הצעירים בגטו, כביכול כדי לשלוח אותם לעבודה, אך הם הובלו למחצבה ונרצחו. שאר תושבי הגטו נרצחו בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר 1942, עם שאר יהודי הנפה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog