תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

סנדז'ישוב (Sędziszów)

מקום לפני המלחמה: עיירה בנפת רופצ'יצה (Ropczyce), מחוז קרקוב, פולין
מקום בזמן המלחמה: גנרלגוברנמן, מחוז רדום

בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בסנדז'ישוב כ-1,000 יהודים – כ-40 אחוזים מאוכלוסייתה. רובם התפרנסו ממלאכה ומתעשייה זעירה, בעיקר בענפי ההלבשה והמזון. הג'וינט ויוצאי העיירה בארצות-הברית סייעו בהקמת קופת גמ"ח. היו בסנדז'ישוב בית ספר עברי מיסודה של "תרבות" ותלמוד תורה, הוקמו בה סניפים של מפלגות ותנועות נוער ציוניות, ופעל בה מועדון ספורט ציוני. יהודים מעטים היו חברים במפלגה הקומוניסטית הבלתי חוקית.
הגרמנים כבשו את סנדז'ישוב בספטמבר 1939.
בתחילת מאי 1942 שולחו 50 גברים יהודים מסנדז'ישוב למחנה עבודה בפוסטקוב (Pustkow).
ביוני או בתחילת יולי 1942 הוקם בסנדז'ישוב גטו, רוכזו בו גם יהודים מרופצ'יצה הסמוכה ומכפרי הסביבה, ומספר התושבים בו הגיע לכ-1,900.
הגטו חוסל ב-24 ביולי 1942. כ-400 זקנים, נכים וילדים נרצחו בקרבת סנדז'ישוב אחרי סלקציה, וכ-1,500 גורשו למחנה ההשמדה בלז'ץ.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog