המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

רוסלבל (Roslavl)

מקום לפני המלחמה: עיר נפה במחוז סמולנסק (Smolensk), ברה"מ/הפדרציה הרוסית
מקום בזמן המלחמה: תחום הממשל הצבאי הגרמני בברית-המועצות

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו ברוסלבל קרוב ל-3,000 יהודים שהיו כשבעה אחוזים מאוכלוסייתה. יהודי רוסלבל היו ברובם בעלי מלאכה, והיו בהם גם פקידים ופועלים. בשנות העשרים של המאה העשרים פעלו בקהילה בית יתומים ומועדון.
הגרמנים כבשו את רוסלבל ב-3 באוגוסט 1941. ככל הנראה הצליחו מרבית תושביה היהודים להתפנות מזרחה ערב הכיבוש. לאחר הכיבוש נערך רישום של כל היהודים בעיר והם הוכרחו לשאת טלאי בצורת מגן דוד. כל קשר בין היהודים לכלל האוכלוסייה נאסר. ב-6 באוגוסט 1941 רצחו חיילים גרמנים כמה יהודים בעיר.
היהודים שנשארו בעיר, 800-600 בני אדם, רוכזו בסוף אוקטובר 1941 בגטו מוקף גדר תיל. לגטו הוקצה רחוב אחד והצפיפות בו הייתה גדולה.
הגטו חוסל כעבור כחודש, בסוף נובמבר או בתחילת דצמבר 1941. תושביו נורו למוות ונקברו בבית הקברות היהודי. חייט יהודי שהועסק בשירות הגרמנים נשאר בחיים עוד זמן מה, אך אחר כך נרצח גם הוא.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog