תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

המכון הבין-לאומי לחקר השואה

האנציקלופדיה של הגטאות

+ חיפוש במאגר

בוגאי (Bugaj)

מקום לפני המלחמה: כפר בנפת רדומסקו קולו (Radomsko Koło), מחוז לודז' (Lódź), פולין
מקום בזמן המלחמה: ורטלנד

הכפר בוגאי, המרוחק כ-16 קילומטרים מהעיר קולו (Kolo), סופח במלחמת העולם השנייה לרייך השלישי. בראשית אוקטובר 1940 הוקם בבוגאי גטו כפרי שכונה גם "מושבה יהודית"; הועברו אליו חלק מ-150 משפחות יהודיות שגורשו מהעיר קולו (השאר הועברו לנוביני ברודובסקייה [Nowony Brdowskie]) ו-50 משפחות יהודיות מבביאק (Babiak), והועמדה לרשותן קרקע לעיבוד חקלאי ולגידול בעלי חיים.
את ה"מושבה" ניהל למעשה היודנרט של גטו קולו, שסיפק גם מצרכי מזון ליהודי בוגאי.
ב-14-12 בינואר 1942 גורשו כל היהודים מגטו בוגאי למחנה ההשמדה חלמנו. מיכאל פודחלבניק (Podkhlebnik), יליד קולו, היה הניצול היהודי היחיד מה"מושבה" ואחד המעטים שהצליחו להימלט ממחנה חלמנו.

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog