סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

עקבותיהם נשארו

משפחת פלשניצקי

רחל אסתר לבית שטורכן ואליעזר פלשניצקי נישאו בוולברום, ב-1919. בוולברום נולדו ששת ילדיהם: אדלה (ילידת 1922), הרש דוד (1924), שלמה (1926), חיה ביילה (1927), אלקה (1930) ופייבל - שנפטר סמוך ללידתו. המשפחה התגוררה בוולברום, האב אליעזר היה בעל סוכנות ממתקים בעיר.

בזמן האקציה הראשונה בוולברום בספטמבר 1942, בשבת אחרי הצהריים, היהודים נצטוו להגיע לכיכר העיר, שם הופרדו הנשים והילדים מהגברים. האם רחל אסתר ושלוש הבנות הופרדו מאליעזר האב ושני הבנים- שלמה והרש דוד.

שלמה זוכר שלפני הסלקציה הוא נרדם על ברכי אמו. כשהתעורר- מצא עצמו על ברכי אביו.האם ושלושת בנותיה שולחו למחנות, שם נספו.

הרש דוד נשלח לסטרי (Stryj). שלמה ואביו נשארו בוולברום, כאשר כל פעם היו מגיעות משאיות לקחת טרנספורטים נוספים של גברים לעבודה.

לטרנספורט האחרון נדרשו 100 איש. אליעזר ובנו שלמה עלו, אך כאשר הודיעו ששני יהודים צריכים לרדת מהמשאית - השליך אליעזר את בנו מהמשאית- וכך הופרד ממנו. האב אליעזר נשלח לאזור סטרי, שם פגש בבנו הרש דוד. אליעזר ובנו הרש דוד נספו במחנה סטרי.

שלמה נותר בוולברום - לבדו, מכל משפחתו. הוא התגורר במשך שישה שבועות אצל דודיו- משפחת ספלבינסקי. המשפחה, מפורסמת בכשרונותיה המוסיקליים בוולברום ושבניה היו הנגנים בעיירה, "קנתה לעצמה עוד קצת שהות" בוולברום בכך שנתנה מכלי התזמורת לז'נדרמריה. עד לאקציה השניה.

ב-11 בנובמבר 1942, בלילה שלפני האקציה השניה, כאשר העיר היתה כבר מכותרת, ברח שלמה דרך ביצות, בסכנת חיים, ליער והסתתר שם.

בדצמבר 1942, פולניה בשם אניילה וגנובסקה הסתירה אותו בביתה בכפר קמיונקה, ולמחרת הנחתה אותו להגיע למשפחה מסויימת בקרקוב. לקרקוב הצליח להגיע בתור ילד פולני, שם הוסתר יום אחד אצל משפחה פולניה.
למחרת, ב-23 בדצמבר, הצטרף לקבוצת יהודים שחזרו מעבודה בגטו קרקוב.

ב-25.12.1942 התנדב לעבודה בבניית צריפים בפלשוב, שם עבד בקבוצת "בארקנבאו". בפלשוב הכוהו אוקראינים קשות לאחר שקבוצת עובדים במחנה, הוא ביניהם, השתהו בעבודתם. ב-10/1/1943 הוכנסה הקבוצה לצריפים במחנה, כאסירים.

ב-14/1/1945 נשלח שלמה בצעדות מוות מפלשוב לאושוויץ, שם היה מספר ימים. משם הוצעד לגלייביץ, אורנינבורג ופלוסנבורג. בעיר פלטלינג היה כחודשיים בבית חרושת לרעפים, ויצא משם לעבודות שונות, בעיקר פינוי הריסות.

מפלטלינג יצא שלמה בצעדת מוות לעיירות שונות, עד שהגיע לטראונשטיין . שם הסתתר במרתף בירה יחד עם שישה יהודים. הוא ניצל ממוות לאחר שקצין אס-אס כמעט ירה בו.

במאי 1945 שוחרר שלמה פלשניצקי בטראונשטיין, שם אושפז בבית החולים בהיותו חולה טיפוס. הוא חזר לפולין - לוולברום כדי למצוא מישהו ומצא שאף אחד לא נשאר.

שלמה חזר לטראונשטיין, גר שם עד ספטמבר 1948, אז עלה לארץ ישראל. הוא לחם במלחמת העצמאות, ובשנת 1952 נישא לפאני. לזוג פלשניצקי שני ילדים, שישה נכדים ונין אחד.

שלמה פלשניצקי הינו היחיד שניצל, מכל משפחתו.
עדותו המלאה בארכיון יד ושם.