סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

עקבותיהם נשארו

משפחת קנר

ישראל ופרל כהן נישאו והתגוררו בוולברום. לזוג נולדו חמש בנות: שרה, גאולה, חוה, בלצ'ה ורבקה. שני בני הזוג נפטרו לפני המלחמה. כל בנותיהם נספו בשואה מלבד חוה כהן, לימים חוה צ'פניק, אשר נפטרה בישראל.

רבקה כהן, האחות הצעירה ביותר, נישאה ללייבל קנר בעיירה וולברום ב-1921 או 1922. לזוג נולדו חמישה ילדים: ישראל, לייזר, יענקה'לה (יעקב), הנרי והינדה'לה (הינדה). עד פרוץ המלחמה המשפחה התגוררה בוולברום.

באקציה הראשונה בוולברום, בספטמבר 1942, האב לייבל ובנו לייזר נשלחו לז'שוב, גליציה. לילה אחד יצא לייבל לצרכיו ונורה למוות, לעיני בנו לייזר. הבן לייזר הספיק לכתוב מכתב לאמו ושאר האחים, בו הודיע להם שהאב נורה למוות. מאז לא שמעו ממנו יותר.

האם רבקה ושלושה מילדיה- יענקה'לה, הינדה'לה והנרי – הסתתרו אצל משפחה פולנית. באחד הלילות חצו את הגבול ברגל מפולין הכבושה לגרמניה, שם הסתתרו אצל דודתם מספר ימים. משם הגיעו לסוסנובייץ, לקרובת משפחה אחרת. הנרי, שהיה הבן הצעיר, בן 12 אז, דאג להביא מזון למשפחה, מחוץ לעיר.

לאחר כמה שבועות בסוסנובייץ, כשהלך עם אמו בשבת ברחוב, נתפס הנרי ע"י שוטר יהודי ונלקח לעבודות כפיה שונות - ניקוי רחובות ועבודה בבית חרושת לנעליים ועור.

ב-1943 בזמן אקציה בסוסנובייץ, רבקה וילדיה יענקה'לה והינדה'לה נשלחו לבירקנאו, שם נספו. הנרי נשלח לשרודולה, שם אולץ לעבוד בפינוי בתים של יהודי הגטו ששולחו לבירקנאו בינואר 1944.

ישראל קנר, האח הבכור, היה באותה עת אסיר במחנה פלשוב ומשם נשלח לבירקנאו.

בינואר 1944, הנרי נשלח אף הוא לבירקנאו, שם חיפש את אחיו יענקה'לה. הוא ראה אותו רק שעות ספורות, בהן הספיק יענקה'לה לספר להנרי שאחיהם ישראל נשלח מבירקנאו לנקות את ההריסות בעקבות המרד בוורשה. לאחר מכן נתן יענקה'לה להנרי את פיסת הלחם שלו, ואמר לו שאין לו צורך בלחם. הנרי לא ראה אותו יותר.

ישראל, שכאמור נשלח מבירקנאו לנקות את ההריסות בעקבות המרד בוורשה, נשלח משם לדכאו, שרד את צעדות המוות עד מילדורף שם שוחרר. הנרי נשלח לצעדות מוות מבירקנאו לגלייביץ (בשלזיה), משם ברכבת למחנה זקסנהאוזן. משם בצעדה להגנוב, שם שוחרר.

כאשר התקרבו הרוסים, הנרי נשלח בצעדת מוות מבירקנאו לגלייביץ (בשלזיה), משם ברכבת למחנה זקסנהאוזן. משם בצעדת מוות להאגנו, שם שוחרר.

הנרי וישראל, השרידים היחידים ממשפחת קנר, נפגשו מחדש בסוף שנת 1946 במינכן. הנרי קנר, שמסר את התצלומים והסיפור ליד ושם, נישא לדניז, והם עלו לארץ ב-1999. להנרי ודניז שלושה ילדים וארבעה נכדים.

ישראל קנר נישא לרוזה (רושקה), נולדו להם שתי בנות ושלושה נכדים. ישראל נפטר בארה"ב ב-1977.

כל הזכויות שמורות להנרי קנר, גבעתיים, ישראל