סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

עקבותיהם נשארו

זכרו רק כי הייתי חף מפשע
וכי, כמוכם, בני תמותה של יום זה
גם לי, היו פנים של
זעם ושמחה ורחמים,
פשוט מאוד, פנים של בן אדם!
בנימין פונדן, 1942, נרצח באושוויץ

כל שם מייצג עולם ומלואו עם היסטוריה וזיכרונות משלו. ב"עקבותיהם נשארו" אנו שופכים אור על שלוש מתוך משפחות רבות שבאו מוולברום– אנו רואים את פניהם, לומדים את שמותיהם וחושפים את סיפורם... אנו זוכרים.

משפחת גלבנד

משפחת גלבנד

משפחת פלשניצקי

משפחת פלשניצקי

משפחת קנר

משפחת קנר