סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

קהילת וולברום אחרי השואה

ספר יזכור

The memorial book, “Wolbrom Irenu” (Our Town Wolbrom)

לאחר השואה נעשו מאמצים רבים להנציח את קהילת וולברום ואת תושביה היהודים:
ב-1962, ארגון יוצאי וולברום הוציא לאור ספר יזכור, לזכר הקהילה. הספר, וולברום עירנו, נכתב בעברית וביידיש. מאות ספרי יזכור פורסמו לאחר השואה על ידי יחידים וארגונים על מנת לזכור את הקהילות ואת אלו שנספו.

“למעלה מאלף שנים ישבו יהודים על אדמת אירופה, בנו את קהילותיהם ושמרו על ייחודם הלאומי והדתי. הם ידעו ימים של שקט ופריחה תרבותית וימי שפל בהם נאלצו ליטול את מקל הנדודים, לחפש מקומות חדשים ולשקם את קהילותיהם. בכל מקום בו ישבו תרמו מכשרונותיהם לעמים שבקרבם חיו. במקום זה יישמר זכרם לעד” הכתובת החקוקה על הקיר בבקעת הקהילות