סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

קהילת וולברום אחרי השואה

הנצחת שמות הנספים

דפי העד

Pages of Testimony

מאז שנות החמישים אוסף יד ושם דפי עד – טפסים שנמסרו על ידי ניצולי שואה ובני משפחותיהם וחבריהם של הנספים בשואה, להנצחת זכרם של הנרצחים בשואה. דפי עד לזכר יהודים מוולברום אפשר למצוא בקישור זה.

רשימת הקורבנות

רשימת הקורבנות

שמותיהם של חלק מהנספים מתועדים בספר היזכור וולברום עירנו.

להורדת הרשימה, לחצו כאן.