לאסלו פרנצי

סגן אלוף בז'נדרמריה ההונגרית וממונה על הקמת הגטאות וגירוש היהודים בהונגריה ב-1944

לאסלו פרנצי (László Ferenczy) נולד ב-1898 בוויסאול דה סוס / פלסוביסו (Viseul de Sus / Felsoviso) ופיתח קריירה כסגן אלוף בז'נדרמריה ההונגרית בשנות המלחמה. לאחר כיבוש הונגריה על-ידי הגרמנים ב-19 במרס 1944 שימש פרנצי כאיש קשר בין הז'נדרמריה לבין ה-SD (שרות הביטחון הגרמני). הוא פיקד על ריכוז היהודים בגטאות וגירושם למחנות בהדרכתו של אנדרה לאזלו (Endre László), מזכיר המדינה במשרד הפנים הממונה על פתרון "בעיית היהודים". פרנצי ארגן את הובלתם ברכבות דרך קאשא-קושיצה (Kassa-Košice). משרדו שכן בקרבת משרדו של לאזלו, ברחוב סמלווייס (Semmelweiss) בבודפשט. על דלת המשרד היה כתוב 'חברת הובלות'.

ב-7 ביולי 1944 שינה העוצר מיקלוש הורתי את מדיניותו כדי לחלץ את ארצו מהרס המלחמה ושם קץ לגירושים. עקב כך שינה גם פרנצי את התנהלותו. הוא קיים דיונים עם ראש 'מועצת היהודים', הודיע על האפשרות של הנפקת דרכונים לאלפי יהודים והתחיל לשחק את תפקיד "המציל". בתמורה לסיוע דרש תשלומים נכבדים.

לאחר הפוטש של סאלאשי (Szálasi), מנהיג מפלגת צלב-החץ, ב-15 באוקטובר 1944, קודם פרנצי לעמדה בכירה והתמנה לשר ולממונה על ענייני היהודים שנותרו בבודפשט. הוא תכנן את השמדתם אך ללא הצלחה. גטו בודפשט לא חוסל וכ-60 אלף יהודים נשארו בחיים. לעומת זאת הצליח פרנצי לאסוף אלפי יהודים בבית חרושת ללבנים באובודה (Obuda) ולשלוח אלפי יהודים בצעדת המוות לכיוון הגיישאלום (Hegyeshalom), לבניית קו הגנה.

לאחר המלחמה הועמד פרנצי לדין בהונגריה ונגזר עליו עונש מוות על ידי בית המשפט העממי.
פרנצי נתלה ב-31 במאי 1946.

דוחות פרנצי

בעת גירוש היהודים מערי השדה בהונגריה ישב פרנצי במונקאץ'. בכל יום קיבל דיווח מאזורי הגירוש. על סמך נתונים אלו הכין דוחות יומיים, מהם עולה שהיה מודע למתרחש באושוויץ. את הדוחות שלח למשרד הפנים ההונגרי.

על פי הדוחות, מ-15 במאי עד 7 ביוני 1944 גורשו ב-92 רכבות גירוש 289,357 יהודים מקרפטו-רוס, צפון מזרח הונגריה וצפון טרנסילבניה, ובכללם יהודי קהילת מונקאץ'.