תמונת אילוסטרציה - המוזיאון לתולדות השואה ביד ושם

אודותינו

מתנדבי מוסדות יד ושם לדורותיהם

יד ושם מבקש להביע את הוקרתו העמוקה למתנדבים שתרמו מזמנם, ממרצם, מיכולותיהם ומהידע הרב שלהם בשבתם בוועדות יד ושם השונות.

נושא הנצחת השואה קרוב ללבם של המתנדבים והם עובדים במסירות על מנת להקנות כלים טובים יותר למחקר השואה, לתרום להנצחת אירועיה וזכרה, ולהבטיח שייווצר אותו זיכרון בעל משמעות, העומד בשורשו של מוסד יד ושם.

שם משפחה  שם פרטי  ועדה  תאריך תחילה  תאריך סיום 
אבידור משה מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 29.09.1959
אבידור משה מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 26.08.1957
אבינרי שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
אביעד מרים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אבירם ראובן מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979
אבן אליעזר מתנדבי המועצה הציבורית 03.07.1983 היום
אבן אליעזר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אברמוב שניאור זלמן מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
אברמסקי ליבנה עירית מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
אגרנט שמעון מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
אדלר-רודל שלום מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
אדם שאול מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 31.07.2005
אהרונסון שלמה מתנדבי המועצה הציבורית
אהרן עמית מתנדבי ועדת ביקורת 13.12.1999
אולבסקי רפאל מתנדבי המועצה הציבורית 05.11.1969 29.09.1980
אולייסקי יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
אולמרט לינדה מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.2000 היום
אולמרט לינדה מתנדבי הנהלת יד ושם 31.01.1993
אולמרט לינדה מתנדבי הוועד המנהל 17.12.2003
אולקניצקי שרה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
אוסטר דניאל מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 29.11.1960
אוסטר דניאל מתנדבי הנהלת יד ושם 10.6.1959
אוסטר משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.01.1997
אופן ישראל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אופן ישראל ז'אק מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אופן מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 21.06.2000
אופנהיימר ישראל מתנדבי הוועדה המדעית 05.11.1984 11.05.1994
אורבך אפרים אלימלך מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
אוריאל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אורן אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980
אזולאי שמעון מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 31.07.2005
אזניה ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
אזרחי סידרא מתנדבי הוועדה המדעית
אזרחי סידרה מתנדבי הנהלת המכון
אחיטוב שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 24.07.1977 היום
אטינגון א מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
אטינגר שמואל מתנדבי הוועדה המדעית 20.11.1968 16.11.1969
איגלר דליה מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
איווניר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית היום
אייזנברג מתנדבי המועצה הציבורית 17.11.1960 21.11.1961
אייזנשטדט שמואל נח מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
אילן יהודה מתנדבי המועצה הציבורית
אילת אליהו מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
אינגבר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 12.05.1958 19.10.1989
איסיקובה אנה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 29.02.2004
איש שלום חדוה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979
איש שלום חדוה מתנדבי הנהלת יד ושם 18.1.1976
איש-שלום מרדכי מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 29.09.1980
אלון חיים מתנדבי וועדת הבנייה 12.02.1997
אלוני דב מתנדבי המועצה הציבורית
אליאב אריה מתנדבי המועצה הציבורית
אליאן יונה מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.2007 היום
אלמגור גילה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
אלמליח אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 05.11.1969
אלסברג אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 07.03.1971 16.12.1982
אלסברג אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 02.07.1990
אלסברג אברהם מתנדבי הוועדה המדעית 31.12.1969 25.12.1988
אלעזר דניאל מתנדבי המועצה הציבורית 19.10.1989 28.10.1999
אלקלעי דוד מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 05.11.1969
אלקלעי דוד מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אלקלעי דוד מתנדבי הנהלת יד ושם
אנג'ל אורנה מתנדבי וועדת הבנייה
אנוליק בנימין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אנוליק בנימין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אנוליק בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 28.10.1999 היום
אפל אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 31.07.2005
אפלפלד אהרון מתנדבי המועצה הציבורית
אפפלפלד מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אפרת ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
אפרתי דוד מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אצילי אברהם מתנדבי הוועדה המדעית 27.02.1993 23.06.1999
אקצין בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
ארגוב מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 29.11.1960
ארגוב מאיר מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 7.04.1959
ארונסון אווה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ארז חיים מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
ארזי י. מתנדבי ועדת הכספים 22.10.1972
ארזי ר. מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970 22.10.1972
ארזי ראובן מתנדבי המועצה הציבורית 18.09.1961 09.08.1979
ארזי ראובן מתנדבי הנהלת יד ושם 18.09.1961 פטירתו
אריאב מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 04.02.2011
ארן זלמן מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
ארנון יצחק מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ארני יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 16.12.1982
ארצי יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.1968 21.06.2000
ארצי יצחק מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
אשכול לוי מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
אשל א מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 26.08.1957
אשר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 27.01.1974 19.10.1989
באומינגר אריה מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 21.06.2000
באומינגר אריה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
באומל-שוורץ ג'ודי מתנדבי הוועדה המדעית
בדר מנחם מתנדבי המועצה הציבורית
בובה מנדל מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 15.11.1969
בוגן אלכסנדר מתנדבי ועדת האומנות 12.12.1982
בוגנר נחום מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בונדי רות מתנדבי הוועדה המדעית
בונדי רות מתנדבי הנהלת המכון
בונדי רות מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
בוקשטיין מ מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 26.08.1957
בורג יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.11.2000
בורנשטיין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בורנשטיין שמואל מתנדבי המועצה הציבורית 12.05.1958 01.1997
בורשטיין פסח מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 24.08.1977
בורשטיין פסח מתנדבי הנהלת יד ושם 03.05.1972
בז'רנו מ מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
בז'רנו מ. מתנדבי הנהלת יד ושם
ביאלר יהודה לייב מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958
ביאלר יהודה לייב מתנדבי הוועד המנהל 1.11.1967 20.10.1975
ביאלר יהודה לייב מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 05.11.1969
ביאלר יהוןדה לייב מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
ביין אלכסנדר מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
בייסקי משה מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 29.02.2004
בייסקי משה מתנדבי הנהלת יד ושם 09.1990 01.03.1995
בייסקי משה מתנדבי הוועד המנהל 15.10.1993 1.3.1995
בייסקי משה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ביכלר יהושע מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.2001 04.02.2011
בירנבוים אלישע מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.02.2004
בירנבוים ד. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
בית-אריה דויד מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
בך גבריאל מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
בכרך צבי מתנדבי המועצה הציבורית 01.1997 29.02.2004
בלום יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.2007 היום
בלכר ציפורה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בן חורין עדנה מתנדבי הנהלת יד ושם 07.09.2003
בן נפתלי איה מתנדבי המועצה הציבורית 19.01.1994
בן צור שמואל מתנדבי הנהלת יד ושם 04.1973
בן ששון מנחם מתנדבי הוועדה הפדגוגית
בן-גל יאנוש מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
בן-דב עידו מתנדבי ועדת ביקורת
בן-דוד שולמית מתנדבי ועדת ביקורת 03.12.1989
בן-דור מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1972 03.05.1972
בן-דרור גרסיאלה מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.2007 היום
בן-חורין נתן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בן-חורין עדנה מתנדבי המועצה הציבורית 07.09.2003 היום
בן-טוב אריה מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982 01.1997
בנטוויץ' נ מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 26.08.1957
בן-יהודה ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 29.09.1980
בנצור שמואל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בן-ששון חיים הלל מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 05.11.1969
בן-ששון יונה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
בן-ששון מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
בסוק חיים מתנדבי המועצה הציבורית 21.01.2002 21.01.2006
בסוק חיים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בסוק חיים מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
בקון יהודה מתנדבי ועדת האומנות
בקי רוברטו מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
בקר אבי מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 29.02.2004
בקר אבי מתנדבי הנהלת יד ושם 10.09.2003
בקר אבי מתנדבי הוועד המנהל 25.7.2001 03.09.2003
בקר מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 14.01.1973 08.02.2000
בקשי דורון אליהו מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
בר אנדה מתנדבי וועדת הבנייה
בר אפרת פנחס מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
בר רומי יואל מתנדבי הנהלת יד ושם 19.10.1988 05.09.2001
בר רומי יואל מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.2000
בר שלום עדינה מתנדבי הוועדה הפדגוגית
בראון בובי מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
בראון יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 26.11.1975
בראון לואיס מתנדבי וועדת הבנייה
בראון מרדכי מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.1969
בראון צבי מתנדבי המועצה הציבורית
ברונובסקי אלכסנדר מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 23.02.2000
ברונובסקי אלכסנדר מתנדבי הנהלת יד ושם 1.2.1978 28.08.1988
ברונובסקי אלכסנדר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ברוניצקי יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
ברזילי יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
ברזניץ שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
ברטוב חנוך מתנדבי הנהלת יד ושם 14.03.1990 18.06.1996
ברטוב עומר מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
ברינקר מנחם מתנדבי הוועדה הפדגוגית
בר-ישע חנה מתנדבי המועצה הציבורית 07.04.2001 היום
ברכפלד שלמה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ברמן אדולף מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 08.12.1976
ברנד ש מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982
ברנדס יהודה מתנדבי הוועדה הפדגוגית
ברנע אריה מתנדבי הוועדה הפדגוגית
ברנע אריה מתנדבי המועצה הציבורית 19.01.1994
ברנשטיין ליאון מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
ברעם משה מתנדבי המועצה הציבורית 14.01.1973 29.09.1980
ברקאי אברהם מתנדבי הוועדה המדעית 21.12.1994 31.12.1997
ברקאי זאב מתנדבי וועדת הבנייה 18.06.1997
ברקוביץ' זלמן מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
ברקן נימרוד מתנדבי המועצה הציבורית 13.08.2002 13.08.2006
ברקן נימרוד מתנדבי הנהלת יד ושם 12.03.2003 28.12.2005
גביר רפאל מתנדבי המועצה הציבורית 10.10.2000 היום
גבע אילנה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
גבע יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.2007 היום
גובלבר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 19.10.1987
גוברין יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 10.09.2000 היום
גוברין יוסף מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גוטפרויד חנוך מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
גוטפרוינד אמיר מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
גולדברג יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
גולדמן בולג מתנדבי הוועדה המדעית
גולדמן בולג מתנדבי הנהלת יד ושם
גולדמן בולג מתנדבי הנהלת המכון
גולדמן בולק מתנדבי המועצה הציבורית היום
גולדמן נחום מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
גולדמן נחום מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 10.06.1959
גולדמן פ מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
גולדמן-גלעד מיכאל מתנדבי המועצה הציבורית 19.10.1989 היום
גולדשטיין ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
גולדשטיין ישראל מתנדבי הנהלת יד ושם 20.05.1963
גולדשמידט יצחק מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גולן אריה מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
גולן שמאי מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 היום
גור מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גורי חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 01.08.1988 07.03.1990
גורן דן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גיבלבר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
גיל צבי מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
גיל ש מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982
גירנסקי ברונקה מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.2000
גלבוע דב מתנדבי ועדת הכספים 17.12.2006
גלבוע משה מתנדבי המועצה הציבורית 21.02.1981 10.05.1984
גלבר א. מתנדבי ועדת הכספים 05.06.1970
גלבר א. אדוארד מתנדבי הוועד המנהל 1.11.1967 23.2.1971
גלבר אדוארד מתנדבי הנהלת יד ושם 10.01.1956 פטירתו
גלבר אדוארד מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
גלבר אדוארד מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 07.03.1971
גלבר נתן מיכאל מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
גלעד מיכאל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גנוסר שלו מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גנס מיכל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גפן אבא מתנדבי הנהלת יד ושם 27.12.1982 30.05.1985
גראייק סטפן מתנדבי הוועד המנהל 29.10.1975 פטירתו
גראייק סטפן מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.1963 07.06.2007
גראייק סטפן שלום מתנדבי הנהלת יד ושם 27.01.1968 פטירתו
גרונבלד קורט מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970 22.10.1972
גרונואלד קורט מתנדבי הוועד המנהל 1.11.1967 20.10.1975
גרונואלד קורט מתנדבי הנהלת יד ושם 18.09.1961
גרונואלד קורט מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 08.12.1976
גרוס נתן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גרוסמן חייקה מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 19.10.1989
גרינבוים יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 29.11.1960
גרינבוים יצחק מתנדבי הנהלת יד ושם
גרינשטיין דוד מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 07.06.2007
גרינשטיין יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
גרינשפון שי מתנדבי ועדת הכספים 07.07.2004
גרנות א. מתנדבי הנהלת יד ושם
גרנות א. מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 26.08.1957
גרנט ציפורה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
גרנטשטיין יחיאל מתנדבי המועצה הציבורית 25.10.1955 29.02.2004
גרפונקל לייב מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
דבורז'צקי מאיר מרק מתנדבי הוועדה המדעית 25.06.1969 08.12.1974
דבורז'צקי מרק מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 03.05.1972
דבורז'צקי מרק(מאיר) מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 5.6.1974
דבורצקי מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
דה- פריז בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 29.01.1960
דובדבני מתנדבי ועדת ביקורת 14.02.1979
דובדבני אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 13.04.1992
דובדבני אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
דובדבני ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 01.02.1995
דובדבני ברוך מתנדבי הנהלת יד ושם 1.2.1978
דושקין אלכסנדר מתנדבי הנהלת יד ושם 28.7.1959 28.12.2005
דושקין אלכסנדר מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
דיאמנט נתן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
דייוויס משה מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
דינור בנציון מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
דינור בנציון מתנדבי הנהלת יד ושם 12.09.1953 13.03.1959
דינור בנציון מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
דלה פרגולה סרג'ו מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
דלה פרגולה סרג'יו מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
דסברג מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
דרובלס מתיתיהו מתנדבי הנהלת יד ושם
דרובלס מתתיהו מתנדבי המועצה הציבורית היום
דרומר טובה מתנדבי ועדת האומנות
האוזנר אברהם מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
האוזנר גדעון מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
האוזנר גדעון מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.1963 19.10.1989
הארווי סמיואל מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
הגני אמירה מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.2006
הוך משה מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 01.1997
הוכמן רמי מתנדבי המועצה הציבורית היום
הוכמן רמי מתנדבי הוועדה המדעית
הולדר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
הולצברג שמחה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 16.12.1982
הורנשטיין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
היילפרין ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
היימן צמח מתנדבי הנהלת יד ושם 14.04.1959
הירשזון אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 14.11.1996 31.07.2005
הכט חיים מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
הכטמן י. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954
הלוי י מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 26.08.1957
הלמן יהודה מתנדבי המועצה הציבורית
הלר צבי מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
העליון משה מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
העליון משה מתנדבי הנהלת יד ושם 31.07.2001
העליון משה מתנדבי הוועד המנהל 17.12.2003
הרט מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
הרכבי יצחק מתנדבי הנהלת יד ושם 23.3.1975
הרכבי יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 09.08.1979
הרמן אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
הרמן אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 5.7.1959
הרן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
הרצוג יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000
הררי מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
הרשקוביץ א מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982
הרשקוביץ פ. מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955
השכל משה מתנדבי ועדת הכספים 20.06.1972 04.12.2001
התלמי תאודור מתנדבי המועצה הציבורית 08.12.1976
ואגו בלה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
ואגו בלה מתנדבי הוועדה המדעית 23.10.1972 28.11.1983
וולקוב שולמית מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.04.2004
וזדיאס יעקב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ויגודסקי סטניסלב מתנדבי המועצה הציבורית 07.03.1971 19.10.1989
וידר שרה מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 29.02.2004
וידר שרה מתנדבי הוועדה הפדגוגית
ויזל אלי מתנדבי המועצה הציבורית 19.01.1994 היום
ויזנטל שמעון מתנדבי המועצה הציבורית 06.12.1983 10.05.1984
וייל רנה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 01.1997
ויינשל שושנה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
ויינשל שושנה מתנדבי הוועד המנהל 15.05.2007
וייס שבח מתנדבי המועצה הציבורית 21.01.2000 29.11.2000
וייץ יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
וייץ יוסף מתנדבי הנהלת יד ושם 10.01.1956 11.11.1958
וילקנפלד ה מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
וינברגר דורה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
וינד דן מתנדבי וועדת הבנייה
וינוגרד-לבוב ליליאן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
וינטר יוסף מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
וינשל שושנה מתנדבי הנהלת יד ושם 14.08.2002 28.12.2005
ויסלר משה מתנדבי וועדת הבנייה
וירט מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 19.10.1989 01.02.1995
וכסלר ויליאם מתנדבי המועצה הציבורית 14.11.1996 21.06.2000
ולק אליהו מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ולר בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 10.05.1984
וסט בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 03.05.1972
וקסלר עוזי מתנדבי ועדת הכספים 29.09.1982
ורדיגר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 22.06.1968 היום
ורהפטיג זרח מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
ורניק גיזה מתנדבי המועצה הציבורית 11.01.1995 29.02.2004
ורסנו א. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
ורסק יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 21.12.1981
ורקשטל ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 07.03.1971 26.11.1975
ורשה אביגדור מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
זבורובסקי אילי מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 היום
ז'בורובסקי אילי מתנדבי הנהלת יד ושם 4.2.1979
זוארץ פריג'ה מתנדבי המועצה הציבורית
זיגל בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1977 23.06.2000
זיגלמן מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.2000
זיגלר מ. מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970 22.10.1972
זיגלר משה מתנדבי הנהלת יד ושם 25.6.1975
זיו ר. מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957
זייד מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
זיידל הלל מתנדבי המועצה הציבורית 25.10.1955 21.06.2000
זילברג מ מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
זילברג פ. מתנדבי המועצה הציבורית 25.10.1955
זילברשטיין יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 היום
זילברשלג דוד ח. מתנדבי המועצה הציבורית 13.03.2006 היום
זילברשלג דודי מתנדבי הנהלת יד ושם
זינגר ישראל מתנדבי הנהלת יד ושם 28.12.2005
זינגר ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.2000 05.03.2004
זיסקינד שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 07.06.2007
זליגמן א מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954
זלמנוביץ' אפרים מתנדבי המועצה הציבורית 14.08.2002 27.08.2006
זלמנוביץ' אפרים מתנדבי הנהלת יד ושם 14.08.2002
זלמנוביץ' דב מתנדבי המועצה הציבורית 14.11.1996 29.02.2004
זמל יוסף מתנדבי ועדת ביקורת 03.12.1989
זמל יעקב מתנדבי ועדת הכספים
זמר חנה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000
זמרן דוד מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 29.02.2004
זנבר משה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
זנדמן מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
זנדמן יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 12.05.1958 05.11.1969
זקיף שמואל מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 05.11.1969
זקס-אברמוס איילה מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
זרובבל מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
זרובבל יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
זריז רות מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 19.10.1989
חוטר-ישי אהרון מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
חולבסקי שלום מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 16.12.1982
חיים אמירה מתנדבי הנהלת יד ושם 28.12.2005
חמיאל חיים מתנדבי המועצה הציבורית 28.10.1999 29.02.2004
חפץ אבי מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
טבקמן י מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 29.11.1960
טהאו לילי מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
טובין יהודה מתנדבי הוועדה המדעית 23.10.1972 15.04.1992
טובין יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
טיאר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית
טייטלבאום ראול מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
טיין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
טירקל יעקב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
טל אורי מתנדבי הוועדה המדעית 24.01.1973 30.03.1978
טל אוריאל מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
טסטה משה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
טראמר הנס מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 05.11.1969
טרטקובר אריה מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
טרטקובר אריה מתנדבי הוועדה המדעית 20.11.1968
טרטקובר אריה מתנדבי הוועד המנהל 1.11.1967 19.1.1969
טרטקובר אריה מתנדבי הנהלת יד ושם 7.04.1959 28.08.1973
טרמפולסקי אירנה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
יארבלום מרק מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
יבלונקה חנה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
יגופסקי מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
יגל רומן מתנדבי המועצה הציבורית היום
יהב יונה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
יובילר מרק מתנדבי המועצה הציבורית 08.12.1976 16.12.1982
יובילר מרק מתנדבי הוועד המנהל 1.6.1977 1.1.1989
יובילר מרק מתנדבי הנהלת יד ושם 05.01.1954 פטירתו
יובל משה מתנדבי הנהלת יד ושם 27.07.1972 פטירתו
יובל משה מתנדבי הוועד המנהל 29.10.1975 פטירתו
יובל משה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
יובל משה מתנדבי המועצה הציבורית 03.05.1972 09.08.1979
יובלי צבי מתנדבי וועדת הבנייה 18.06.1997
יודקובסקי נעמי מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
יוכמן צביקה מתנדבי וועדת הבנייה
יונס אליהו מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
יונס אליהו מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 29.02.2004
יוסטמן יהושע מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.02.2004
יופה אסיה יפים מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.02.2004
יחיל חיים מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 29.11.1960
יחיל חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 10.01.1956 20.05.1963
יחיל לני מתנדבי הוועדה המדעית 03.06.1970 20.06.1973
יחיל לני מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 29.02.2004
ייבלון יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 16.03.2010 היום
ינאי יחיאל מתנדבי הוועדה המדעית 25.12.1988
ינובסקי משה מתנדבי ועדת הכספים 02.08.1995 21.12.2005
יעבץ צבי מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.2000
יעקב יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 07.06.2011
יעקבי פאול מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 16.12.1982
יערי בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 29.02.2004
יפית דוד מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
יצחקי אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1977
יצחקי מיכאל מתנדבי המועצה הציבורית 26.11.1975 16.18.1982
ירון ראובן מתנדבי הנהלת יד ושם 11.1990
כהן אבידוב מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
כהן אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 26.11.1975 פטירתו
כהן אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 08.02.2000
כהן אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 22.10.1975 פטירתו
כהן אברהם מתנדבי הוועד המנהל 13.5.1989 פטירתו
כהן אברהם מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
כהן אשר מתנדבי המועצה הציבורית 06.12.1983 18.12.1986
כהן בנו מתנדבי המועצה הציבורית
כהן גבריאל מתנדבי המועצה הציבורית
כהן מנחם מתנדבי המועצה הציבורית 03.03.2002 היום
כהנא דוד מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
כהנא שמואל זנוויל מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
כהנוביץ משה מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 03.05.1972
כוכבי אריה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
כוכבי אריה מתנדבי הוועדה המדעית 15.12.1986
כץ יוסף מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
כץ יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 22.12.1981
כרמון אריה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.02.2004
לאו ישראל-מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 היום
לב אהוד מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
לב אלאונורה מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
לב מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
לבבי אריה מתנדבי המועצה הציבורית
לבבי אריה מתנדבי הנהלת יד ושם 22.06.1965
לבוב וינוגרד ליליאן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
לבנון חיים מתנדבי המועצה הציבורית
לבנת לימור מתנדבי הנהלת יד ושם 10.2000
להט שלמה מתנדבי הנהלת יד ושם 12.09.1995 18.06.1997
לובטקין צביה מתנדבי הנהלת יד ושם
לובטקין צביה מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 05.11.1969
לוויט מוזס א. מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
לוי יהושע מתנדבי המועצה הציבורית
לויט ישראל מתנדבי וועדת הבנייה
לוין דב מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.1979 היום
לוין דניאל מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 16.02.1982
לוין מיכאל מתנדבי ועדת האומנות
לוין שלום מתנדבי המועצה הציבורית 06.02.1972
לוסטיג רוני מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
לוריא צבי מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
לוריא צבי מתנדבי הנהלת יד ושם 05.07.1959 20.05.1963
לזר חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 22.10.1975
לזר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 25.10.1955 16.12.1982
לזר לוסיאן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ליבוביץ' ישעיהו מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
ליבנה ענת מתנדבי הוועדה המדעית
ליבני ציפי מתנדבי המועצה הציבורית 31.03.2009
ליברמן אביגדור מתנדבי המועצה הציבורית 31.03.2009 היום
לידובסקי מתנדבי וועדת הבנייה 01.12.1958
לידובסקי א.מ. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
לייכטר סיני מתנדבי המועצה הציבורית 19.10.1989 29.02.2004
ליינר משה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
לינר נ מתנדבי המועצה הציבורית 06.12.1982
ליפשיץ חיה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
לם מ מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1981
לנדוי משה מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
לנדוי משה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
לפיד טומי מתנדבי המועצה הציבורית 19.07.2006 פטירתו
לקט יחיאל מתנדבי המועצה הציבורית 01.1997 היום
לקט יחיאל מתנדבי הוועד המנהל 15.05.2007
לקט יחיאל מתנדבי הנהלת יד ושם 13.06.2001
מאהלר רפאל מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 14.01.1973
מאיר גולדה מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
מאיר יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.2000 07.04.2006
מאיר יצחק מתנדבי הנהלת יד ושם 05.1986
מאירצ'ק בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 29.02.2004
מאכט יעקב מתנדבי ועדת הכספים 05.12.1979 02.08.1995
מגדל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
מוך מ מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957
מולכו יצחק ר. מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
מוניטה שמעון מתנדבי ועדת האומנות 12.12.1982
מוניקנדם מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
מורגנשטרן אריה מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 21.06.2000
מוריס א. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
מוריס משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
מושקט מריון מתנדבי המועצה הציבורית 19.02.1969 29.09.1980
מזור יהודה מתנדבי המועצה הציבורית
מזיא מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
מזר בנימין מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
מיידן ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979
מייזליש זיוה מתנדבי ועדת האומנות
מיליס משה מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 01.02.1995
מינגלגרין דוד מתנדבי וועדת הבנייה
מינגלגרין דוד מתנדבי ועדת הכספים
מינץ מתיתיהו מתנדבי הוועדה המדעית 26.10.1975 05.07.1977
מליס רבקה מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.1965 05.11.1969
מלך זיו מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
מלכה שלי מתנדבי המועצה הציבורית היום
מלמד אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 היום
מלמד אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 13.10.1982
מלץ יעקב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
מן משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
מן-ההר שלמה מתנדבי המועצה הציבורית
מנהיים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
מעיין קלרה מתנדבי המועצה הציבורית 03.05.1972 29.02.2004
מץ דב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
מצגר יונה מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
מרגליות אברהם מתנדבי הוועדה המדעית 26.10.1975 29.06.1976
מרגליות ראובן מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
מרטון יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 24.08.1977
מרן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
נבון בני מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
נהיר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
נוה דני מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
נוימן בתיה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
נוימן ירמיהו אוסקר מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
נוסבאום יחזקאל מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
נוסבוים מ. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 21.08.1957
נוסנבלט צבי מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
נורוק מרדכי מתנדבי הנהלת יד ושם
נורוק מרדכי מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 29.11.1960
נחושתן יעקב מתנדבי וועדת הבנייה
נחושתן יעקב מתנדבי ועדת הכספים 27.11.1996
נחשוני יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
נימצוביץ' יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 14.01.1973
ניר יוסף מתנדבי ועדת ביקורת 07.12.1999 10.11.2010
ניר יוסף מתנדבי ועדת הכספים 28.07.1997 15.05.2005
נמיר מרדכי מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
נצר שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.1968 היום
נרקיס בצלאל מתנדבי ועדת האומנות 27.12.1989
נתיב משה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
סבח מתנדבי ועדת ביקורת
סבן אריה מתנדבי המועצה הציבורית 14.11.1996 29.02.2004
סברדלוב יהודית מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
סוצ'קובר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 07.01.1960 05.11.1969
סיוון מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
סיון רונן מתנדבי המועצה הציבורית
סיון רענן מתנדבי הנהלת יד ושם 09.09.1985 29.07.1986
סימונסן שלמה מתנדבי המועצה הציבורית
סלודור עדנה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
סלוצקי יהודה מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
סמל נאוה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
ספורטה ראול מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.11.2000
ספורטה ראול מתנדבי הנהלת יד ושם 01.09.1988 פטירתו
ספורטה ראול מתנדבי הוועד המנהל 1.3.1993 פטירתו
ספיר פנחס מתנדבי הנהלת יד ושם 22.06.1965
ספיר פנחס מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
ספקטור ארטור מתנדבי וועדת הבנייה
סקורניק יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
סרגיינקו גלינה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
עופר דליה מתנדבי הוועדה המדעית 04.12.1995 31.12.1997
עופר דליה מתנדבי הנהלת המכון
עורישמן י. מתנדבי המועצה הציבורית 14.01.1973
עזריה-הלפגוט מלכה מתנדבי המועצה הציבורית 02.11.2010 היום
עזריה-הלפגוט צבי מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 21.06.2000
עליאש אלכסנדר מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 05.11.1969
עמיחי שלומית מתנדבי הנהלת יד ושם 10.2000
עמיר אלי מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
עמיר-פינקרפרד אנדה מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 29.09.1980
עמית יעקב מתנדבי המועצה הציבורית
עפרון ז מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
עצמון שמואל מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
עקביא מרים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
ערן עודד מתנדבי המועצה הציבורית
פאר מרקו מתנדבי המועצה הציבורית 18.02.2007 היום
פבר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 24.08.1977
פדר נפתלי מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 02.04.2011
פודר דב מתנדבי הנהלת יד ושם 13.04.1992 13.05.1999
פוזננסקי רנה מתנדבי המועצה הציבורית 29.02.2000 היום
פולבר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
פולטיס יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 08.12.1976
פוסלושני חיים מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 10.12.1982
פורת דינה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
פורת שמחה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1977
פזנר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 27.01.1974 09.08.1979
פזנר חיים מתנדבי הוועד המנהל 1.11.1967 פטירתו
פזנר חיים מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970 16.10.1980
פזנר חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 03.05.1972 פטירתו
פטרן גילה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
פיין ברוניה מתנדבי ועדת הכספים 29.02.2000
פיינברג נתן מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 08.12.1976
פיינגנבויים משה מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
פיינשטיין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
פיליפסון ישעיהו מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
פינקוס לואי אריה מתנדבי המועצה הציבורית 07.01.1960 05.11.1969
פינקלשטיין מתנדבי ועדת ביקורת 14.02.1979 31.02.2003
פינקלשטיין חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 23.3.1975
פלד אלעד מתנדבי הנהלת יד ושם 09.1970
פלד יוסף מתנדבי הנהלת יד ושם 31.01.1993
פלדמן ג'קי מתנדבי הוועדה המדעית
פלדמן נחום מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 16.12.1982
פלוג נח מתנדבי המועצה הציבורית 21.06.2000
פלוג נח מתנדבי הוועדה המדעית
פלוג נח מתנדבי הוועד המנהל 1.3.1993 20.05.2007
פלוג נח מתנדבי הנהלת יד ושם 31.01.1993 פטירתו
פלוג נח מתנדבי הנהלת המכון
פלורמן צבי מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
פלר מ. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
פסמן צ'רלס מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 15.11.1969
פפרקורן אלי מתנדבי המועצה הציבורית 29.09.1980
פראוור אודי מתנדבי הוועדה הפדגוגית
פרבשטיין אסתר מתנדבי הוועדה הפדגוגית
פרגר משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
פרי יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
פריד אריה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
פרידגוט י מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 26.08.1957
פרידלנדר שאול מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
פרידלנדר שמואל מתנדבי הוועדה המדעית 26.11.1969 18.03.1970
פרידמן טוביה מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
פריימן ל מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982
פרייר מ מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982
פרימן אנושקה מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982 14.11.1996
פרינץ יואכים מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956
פרישמן דוד מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995
פרישמן ישעיה מתנדבי המועצה הציבורית 22.06.1969 14.01.1973
פרליס יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 27.01.1974 10.11.1974
פרנקל יצחק ידידיה מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 29.09.1980
פרסלר אברהם מתנדבי וועדת הבנייה
פרת שמחה מתנדבי המועצה הציבורית 27.01.1974 21.06.2000
צבע אלפונסו מתנדבי ועדת ביקורת 03.12.1989 24.03.1998
צבע אלפונסו מתנדבי ועדת הכספים 09.03.1978 16.10.1980
צבע אלפונסו מתנדבי הנהלת יד ושם 18.1.1977
צבע אלפונסו מתנדבי הוועד המנהל 13.05.1981 10.10.1988
צבע אלפונסו מתנדבי המועצה הציבורית 08.12.1976 16.12.1982
צדרבאום יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 05.11.1969
צוייפלר שלמה מתנדבי המועצה הציבורית 30.03.2011 היום
צוקרמן ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
צור אלי מתנדבי הוועדה המדעית
צור יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 02.06.1965 05.11.1969
צור מוקי מתנדבי הוועדה הפדגוגית
צ'חנובר יוסי מתנדבי המועצה הציבורית 19.03.2007 היום
צ'יאלג שי מתנדבי ועדת הכספים 02.08.1995
צ'ילאג שי מתנדבי ועדת ביקורת 23.10.1994 15.01.2004
צ'ילאג שי מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
צימרמן צבי מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 29.09.1980
צלמונה י מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
צמרת צבי מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 02.04.2011
צ'סלר חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 20.12.2000
צ'סלר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 24.10.2000 היום
קאסוטו ש מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
קארפי דניאל מתנדבי הוועדה המדעית 18.03.1970 26.06.1972
קדישאי יחיאל מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
קובנר אבא מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 16.12.1982
קוברסקי חיים מתנדבי הוועד המנהל 12.02.1989 פטירתו
קוברסקי חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 29.10.1984 פטירתו
קויפמן גיטה מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
קול משה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
קול משה מתנדבי הנהלת יד ושם 03.01.1956 14.4.1959
קול נשר מיכאל מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 02.04.2011
קולק טדי מתנדבי המועצה הציבורית 22.12.1981
קולקה אריך מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 01.02.1995
קולקה דב מתנדבי הוועדה המדעית 11.11.1998 06.1999
קומרן גד מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
קופייב אנה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
קופרשטיין י. לייב מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 08.12.1976
קורן ישראל יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
קורנפלד שמעון מתנדבי וועדת הבנייה
קורץ משה אריה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1987
קורצ'אק רוז'קה מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
קיט קלמן מתנדבי המועצה הציבורית
קיכלר ציפורה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 היום
קין נחמיה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
קינן שמאי מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
קירשנבאון יעקב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
קלאוזנר ידידיהו יוסף חיים מתנדבי המועצה הציבורית 18.12.1986 היום
קלאפיש-מוזס ליליאן מתנדבי ועדת האומנות 16.06.1983
קלב בנו מתנדבי ועדת האומנות
קלויזנר ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 10.05.1984
קליין חיים מתנדבי הנהלת יד ושם 19.09.1987 26.07.2000
קלכהיים משה מתנדבי המועצה הציבורית 26.11.1975 01.02.1995
קלמנזון בני מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 31.07.2005
קלמנזון בני מתנדבי הוועדה הפדגוגית
קלרה מיה מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000
קנטור משה מתנדבי המועצה הציבורית 03.08.2010
קניג ליה מתנדבי המועצה הציבורית 20.06.2000 20.06.2004
קסאן שלום מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
קסאן שלום מתנדבי הנהלת יד ושם 03.01.1956 20.05.1963
קסאן שלום מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
קסוטו דוד מתנדבי המועצה הציבורית 01.12.1993 היום
קצבורג נתנאל מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
קצבורג נתנאל מתנדבי הוועדה המדעית 31.01.1977 25.12.1988
קרונה משה מתנדבי הנהלת יד ושם 18.1.1976 לפני 10.1988
קרונה משה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1977 19.10.1989
קריגל ורה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
קרן נילי מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 14.11.1996
קרן נילי מתנדבי הנהלת יד ושם 31.01.1993 05.09.1999
קרן פז אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 31.07.2001 פטירתו
קרן-פז אברהם מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
קשב שבתאי מתנדבי המועצה הציבורית
קשטן אהרן מתנדבי המועצה הציבורית
קשת ששי מתנדבי המועצה הציבורית היום
ראובני שרה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רבינוביץ יצחק לוי מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1977 22.12.1981
רדז'לי יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 14.11.1996
רדליך שמעון מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 29.02.2004
רדליך שמעון מתנדבי הוועדה המדעית 15.12.1986 09.12.1987
רובין ראובן מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
רובינשטיין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רובינשטיין אמנון מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
רובינשטיין ראובן מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 29.11.1960
רובנוב רוברט מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
רוגובסקי מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רודל אדלר שלום מתנדבי המועצה הציבורית 27.01.1974 10.11.1974
רווה- האוזנר תמי מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
רוזלי ישראל מתנדבי המועצה הציבורית 01.1997
רוזן אילנה מתנדבי הוועדה המדעית
רוזנבלט גד מתנדבי המועצה הציבורית 12.05.1958 20.06.2004
רוזנברג פנינה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רוזנטל(בלאט) ליבה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רוזנפלד א. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
רוט חיים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רוטבין יונת מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.2002 היום
רוטנברג ונדה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
רומנובסקי דניאל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רון פדר גלילה מתנדבי הנהלת יד ושם 15.07.2001 28.12.2005
רותם צבי מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 02.04.2011
רותם שמחה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 היום
רותם שמחה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רז מ. מתנדבי ועדת הכספים 09.03.1978 16.10.1980
רזניק נ. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
רייכמן אווה מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 15.11.1969
רייס אנשל מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 05.11.1969
רייס אנשל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רילסקי הנריק מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 16.12.1982
רימלט אלימלך-שמעון מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 05.11.1969
רינות חנוך מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
רינות חנוך מתנדבי הנהלת יד ושם 20.05.1963 03.07.1962
ריס ר מתנדבי המועצה הציבורית 16.12.1982
רמבה יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969
רסין מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
רסין עמנואל מתנדבי הוועד המנהל 26.04.1982 8.2.1993
רסין עמנואל מתנדבי הנהלת יד ושם 01.12.1974 17.03.1993
רסין עמנואל מתנדבי ועדת הכספים 09.03.1978 28.07.1997
רסין עמנואל מתנדבי המועצה הציבורית 14.01.1973 29.02.2004
רפאל יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 28.10.1999
רצ'ינסקי שושנה מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 פטירתה
שאקי אבנר מתנדבי המועצה הציבורית 08.02.2000 29.02.2004
שאקי אבנר מתנדבי הנהלת יד ושם 09.1970
שביט זהר מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
שדמי נעמי מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
שוב ברוך מתנדבי המועצה הציבורית 29.11.2000 היום
שוב ברוך מתנדבי הנהלת יד ושם
שוב ברוך מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שוב יוסי מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
שוורץ מאיר מתנדבי המועצה הציבורית 23.12.1991 היום
שוחט יוסף מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 09.08.1979
שוחט יוסף מתנדבי הוועד המנהל 12.01.1972 פטירתו
שוחט יוסף מתנדבי הנהלת יד ושם 13.03.1969 פטירתו
שוחט יוסף מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970
שולסברג א מתנדבי הנהלת יד ושם
שוסטר מרים מתנדבי המועצה הציבורית 23.02.2000 29.02.2004
שופמן יוסף מתנדבי המועצה הציבורית
שוראקי אנדרה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
שושני שמשון מתנדבי המועצה הציבורית היום
שושני שמשון מתנדבי הנהלת יד ושם 25.02.1993
שזר שניאור זלמן מתנדבי הנהלת יד ושם
שזר שניאור זלמן מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 26.08.1957
שחורי נעמי מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 היום
שחר דוד מתנדבי המועצה הציבורית 10.09.2000 היום
שחר שמואל מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
שטאובר רוני מתנדבי הוועדה המדעית
שטורמן מ. מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.08.1957
שטיין מ. מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 26.08.1957
שטיין שמחה מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 07.06.2007
שטיין שמחה מתנדבי הוועדה המדעית
שטיינר נתן מתנדבי המועצה הציבורית 01.02.1995 היום
שטנצלר אפי מתנדבי המועצה הציבורית 02.05.2001 היום
שטנצלר אפי מתנדבי הנהלת יד ושם
שטנר מרדכי מתנדבי הנהלת יד ושם 20.05.1963 15.05.1962
שטנר מרדכי מתנדבי וועדת הבנייה יו" בין 1958-1961
שטנר מרדכי מתנדבי המועצה הציבורית 17.01.1960 19.02.1963
שטסמן יוחנן מתנדבי המועצה הציבורית
שטסמן יוחנן מתנדבי הנהלת יד ושם 13.06.2001 28.12.2005
שטראוכלר בת-שבע מתנדבי המועצה הציבורית 04.10.2005 היום
שטרן אמירה מתנדבי המועצה הציבורית 19.11.2003 היום
שטרן אמירה מתנדבי הנהלת יד ושם 19.11.2003
שטרן קטן שרה מתנדבי הנהלת יד ושם 13.12.1982 פטירתה
שטרן קטן שרה מתנדבי הוועד המנהל 24.1.1983 פטירתה
שטרן קטן שרה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
שטרנברג יצחק מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 21.06.2000
שטרנברג-תרשיש יעל מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שיינמן פנחס מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 19.10.1989
שילו משה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שילנסקי דב מתנדבי הנהלת יד ושם 15.07.2001 28.12.2005
שילנסקי דב מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 07.06.2007
שינדלר פסח מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.09.1980
שלג במבי- ביאטריס מתנדבי המועצה הציבורית 04.02.2007 פטירתה
שלום גרשם מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 29.11.1960
שלזינגר יפה מתנדבי המועצה הציבורית 14.11.1996 29.02.2004
שלי מלכה מתנדבי הנהלת יד ושם
שמואלי אליעזר מתנדבי הנהלת יד ושם 18.5.1978
שמואלי אליעזר מתנדבי המועצה הציבורית 19.11.1970 09.08.1979
שמורק דב מתנדבי הנהלת יד ושם 29.07.1986 19.06.1987
שמורק דב מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שמיר אברהם מתנדבי המועצה הציבורית 16.02.1969 05.11.1969
שמיר אהרן מתנדבי המועצה הציבורית 28.09.1980 29.02.2004
שמיר ח מתנדבי הוועדה המדעית 16.03.1972 20.11.1972
שמיר משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979
שמעונוביץ' שמאי מתנדבי הוועד המנהל 8.7.1997 פטירתו
שמעונוביץ' שמאי מתנדבי הנהלת יד ושם 18.12.1996 פטירתו
שמעונוביץ' שמאי מתנדבי ועדת הכספים 30.03.1997
שמעוני דוד מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 19.04.1956
שמעוני יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 17.06.1958 09.11.1958
שמעוני יעקב מתנדבי הנהלת יד ושם 29.09.1958 29.09.1959
שמר-שירמן שרגא מתנדבי המועצה הציבורית 07.04.2001 היום
שנפ לאה מתנדבי המועצה הציבורית 31.07.2001 היום
שנקר א. מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970
שנקר אברהם מתנדבי הנהלת יד ושם 8.9.1974
שנר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שנר צבי מתנדבי הוועדה המדעית 20.11.1968 28.05.1984
שנר-נשמית שרה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שפטל אריה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 26.11.1975
שפי מאיר מתנדבי המועצה הציבורית היום
שפיגל ישעיהו מתנדבי המועצה הציבורית 29.04.1957 05.11.1969
שפיר אריה מתנדבי הנהלת יד ושם
שפירא משה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 09.04.1956
שפירא עזרא מתנדבי המועצה הציבורית 14.01.1973
שפירא עזרא מתנדבי הנהלת יד ושם 21.04.1975
שפר ז. מתנדבי הנהלת יד ושם
שפר ז. מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 26.08.1957
שפרן חנה מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שצקר חיים מתנדבי הוועדה המדעית 05.11.1984 25.12.1988
שק זאב מתנדבי המועצה הציבורית 08.12.1976
שר מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שר משה מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 16.12.1982
שרגאי שלמה זלמן מתנדבי המועצה הציבורית 02.09.1955 05.11.1969
שרגאי שלמה זלמן מתנדבי הנהלת יד ושם
שרגנהיים מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שרגנהים א. מתנדבי המועצה הציבורית 19.04.1956 29.11.1960
שרון מנחם מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שרוני ברוך מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
שריד י. מתנדבי ועדת הכספים 07.04.1970 22.10.1972
שריד יעקב מתנדבי הנהלת יד ושם 18.09.1961 פטירתו
שריד יעקב מתנדבי הוועד המנהל 05.06.1968 פטירתו
שריד יעקב מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961 26.11.1975
שרפ אריה מתנדבי הוועדה המדעית 20.11.1968 31.11.1971
שרת משה מתנדבי המועצה הציבורית 24.08.1954 19.04.1956
ששון מתנדבי המועצה הציבורית 21.11.1961
ששון זמיר מתנדבי ועדת ביקורת 31.12.2008
שתקאי ראובן מתנדבי ועדת חסידי אומות עולם
תבין אליהו מתנדבי הנהלת יד ושם 27.6.1979 17.3.1993
תבין אליהו י. מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979
תדמור גדעון מתנדבי הנהלת יד ושם 2.11.1987 23.05.1988
תדמור ישעיהו מתנדבי הוועדה הפדגוגית
תמיר חיים מתנדבי המועצה הציבורית 09.08.1979 29.01.1997
תמיר יעל-יולי מתנדבי המועצה הציבורית 07.06.2007
תנא זהבה מתנדבי המועצה הציבורית היום
תנא זהבה מתנדבי הנהלת יד ושם
תשר ד מתנדבי המועצה הציבורית 15.12.1982

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Pinterest
  • Blog