• Menu

  • Visiting

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Wednesday: 09:00-17:00
Thursday: 9:00-20:00 *
Fridays and Holiday eves: 09:00-14:00.

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

* The Holocaust History Museum, Museum of Holocaust Art, Exhibitions Pavilion and Synagogue are open until 20:00. All other sites close at 17:00.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Bajka Dzieci z Getta Łódzkiego

  1. Informacje w tej części zostały zaczerpnięte z artykułu: R. Budenheimer, Bajka o Królewiczu, [w:] Rocznik Moreszet nr 78 Dzieci w Latach Zagłady; Łódź – Ostatnie Getto w Polsce, wydawnictwo Yad Vashem, 2005. 
  2. Iwan Gonta był jednym z przywódców ukraińskiego powstania przeciw polskiej władzy pod koniec XVIII wieku (tzw. koliwszczyzna). Gonta był oficerem w milicji kozackiej rządcy Kijowa i z jego rozkazu miał zwalczać buntowników. Zamiast tego dołączył ze swoim pułkiem do buntu i mordował polskich szlachciców i Żydów. W końcu został pojmany przez Rosjan i wydany Polakom. Wraz z innymi buntownikami został skazany na tortury i śmierć. Zwłoki jego poćwiartowano i wysłano do czternastu miast w Polsce. O Iwanie Goncie powstało wiele pieśni oraz wierszy. Jeden z autorów opery, Abraham Cykiert wyjaśnił, że w jego operze Gonta jest szatanem nad którym dzieciom udaje się zatriumfować.