• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

Bajka Dzieci z Getta Łódzkiego

  1. Informacje w tej części zostały zaczerpnięte z artykułu: R. Budenheimer, Bajka o Królewiczu, [w:] Rocznik Moreszet nr 78 Dzieci w Latach Zagłady; Łódź – Ostatnie Getto w Polsce, wydawnictwo Yad Vashem, 2005. 
  2. Iwan Gonta był jednym z przywódców ukraińskiego powstania przeciw polskiej władzy pod koniec XVIII wieku (tzw. koliwszczyzna). Gonta był oficerem w milicji kozackiej rządcy Kijowa i z jego rozkazu miał zwalczać buntowników. Zamiast tego dołączył ze swoim pułkiem do buntu i mordował polskich szlachciców i Żydów. W końcu został pojmany przez Rosjan i wydany Polakom. Wraz z innymi buntownikami został skazany na tortury i śmierć. Zwłoki jego poćwiartowano i wysłano do czternastu miast w Polsce. O Iwanie Goncie powstało wiele pieśni oraz wierszy. Jeden z autorów opery, Abraham Cykiert wyjaśnił, że w jego operze Gonta jest szatanem nad którym dzieciom udaje się zatriumfować.