• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

E-biuletyn dla edukatorów z Polski

Witamy w pierwszym e-biuletynie dla edukatorów, którzy uczestniczyli w programach edukacyjnych Yad Vashem w Izraelu i w Polsce. Znajdziecie tu informacje o nowych materiałach do nauczania o Holokauście, spotkaniach międzynarodowych i polskich ekspertów oraz inne aktualności z Yad Vashem.

W ostatnim okresie 2010-2011 prawie 140 nauczycieli i edukatorów skorzystało z seminariów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Jedno seminarium ogólnopolskie oraz trzy regionalne (Podkarpacie, Białystok i Warmia-Mazury) zrealizowaliśmy dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dwa kolejne seminaria dla księży katolickich oraz edukatorów zorganizowaliśmy wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ponadto od maja 2010 roku prawie 100 osób w Polsce wzięło udział w szkoleniach na temat najnowszych materiałów do nauczania o Holokauście wydanych w języku polskim przez Yad Vashem.

Serdecznie zachęcamy absolwentów naszych kursów w Izraelu i szkoleń w Polsce do przygotowywania własnych scenariuszy lekcji oraz dzielenia się refleksjami z prowadzonych przez siebie zajęć. Otrzymane od Państwa materiały umieścimy na polskiej stronie Yad Vashem, umożliwiając innym skorzystanie z opracowanych przez Was tzw. dobrych praktyk.

W dniach 12-13 czerwca 2010 Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście (ISHS) w Yad Vashem była miejscem obrad 7. Międzynarodowej Konferencji nt Nauczania o Holokauście, która odbyła się pod nazwą Nauczanie i upamiętnianie Holokaustu – perspektywa i przezorność – tekst i kontekst.

Wybitni naukowcy, filozofowie i przywódcy z całego świata zostali zaproszeni do dyskusji o współczesnych wyzwaniach dla edukacji i pamięci o Zagładzie. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. następujące kwestie:

  • jak upamiętniać i nadać znaczenie obchodzonym w poszczególnych krajach oraz międzynarodowo Dniom Pamięci o Holokauście?
  • w jaki sposób uczyć o różnych kontekstach historycznych i unikać porównywania cierpienia ofiar?
  • Jakie znaczenie ma poznawanie i upamiętnianie Zagłady, dla młodych ludzi, którzy próbują zrozumieć wydarzenia z przeszłości i chcą wziąć odpowiedzialność za pamięć o nich?

Wśród mówców znaleźli się prof. Yehuda Bauer, Doradca Naukowy Yad Vashem, prof. Alain Finkielkraut, wybitny francuski filozof oraz Aleksander Kwaśniewski, b. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkolenie z filozofii nauczania o Holokauście w Waszej szkole

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia z filozofii nauczania o Holokauście Yad Vashem oraz wykorzystania polskich materiałów dydaktycznych Instytutu w Waszej Szkole. Przedstawiciel Yad Vashem przyjedzie do umówionej szkoły i przeprowadzi dla Was zajęcia.

 

Professor Alain Finkielkraut

Pamięć i rozżalenie

Alain Finkielkraut
Od 1945 roku Europa boi się własnych duchów. Mieszkańcy tego nawiedzonego kontynentu chętnie powtórzyliby znane słowa Faulknera: „Przeszłość nigdy nawet nie jest martwa. To nawet nie przeszłość” ponieważ mają ku temu dobry powód i ich troska jest usprawiedliwiona. Europa w XX wieku była źródłem i teatrem działań dwóch najbardziej morderczych wojen w historii. George Steiner ze smutkiem skonstatował, że Buchenwald jet położony niedaleko Weimaru. Poezja Goethego nie powstrzymała złych uczynków Hitlera. Post-nazistowska Europa wie, że ani kultura ani postęp...
Continue reading...
Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na specyfikę pracy przewodnika muzealnego i wypracowanie wskazówek metodyczno-dydaktycznych, które umożliwią profesjonalny i efektywny przekaz historyczny podczas zwiedzania muzeum-miejsca pamięci.Teoretycy i praktycy edukacji historycznej w miejscach pamięci słusznie postulują, aby wizyta w muzeum, które upamiętnia ofiary zbrodni nazistowskich była zaplanowana jako dłuższy pobyt np. w formie dnia studyjnego, warsztatów historycznych czy seminarium. Taki sposób przekazywania doświadczenia historycznego może być nie tylko atrakcyjny...
Continue reading...
Prof. Yehuda Bauer

Tekst i kontekst

Wykład wygłoszony podczas konferencji Nauczanie i upamiętnianie Holokaustu – perspektywa i przezorność – tekst i kontekst 12-13 czerwca 2010 w Instytucie Yad Vashem
bauerDziś chcę Państwu opowiedzieć o tekście i kontekście w odniesieniu do Holokaustu. Tekst to inaczej sedno Holokaustu, a więc okres między 1933 i 1950 rokiem. Druga z tych dat to w przybliżeniu czas kiedy ocaleni z Holokaustu, którzy przeszli przez obozy dla przesiedleńców w Europie Środkowej, znaleźli nowe domy tu w Izraelu, w Europie Zachodniej i w innych miejscach. Jest to zatem około 17 lat. Sednem Holokaustu jest nazistowski antysemityzm, partia nazistowska, prześladowania Żydów w Niemczech oparte na polityce nazistów, światowa wojna, obozy koncentracyjne i śmierci,...
Continue reading...
Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Aleksandra Kwaśniewskiego
Jak państwo wiecie mam pewne doświadczenie z omawianymi tu zagadnieniami. Znany jest wam bardzo dobrze przypadek Jedwabnego, małej wioski w północno-wschodniej Polsce, gdzie obywatele polscy dokonali masakry na innych polskich obywatelach, Żydach. Po książce profesora Grossa, który jako pierwszy poinformował opinię publiczną w moim kraju o tej zbrodni, rozpoczęła się dramatyczna i bolesna debata. Byłem wtedy prezydentem Polski i postanowiłem upamiętnić to miejsce oraz powiedzieć otwarcie: przebaczcie nam za tą zbrodnię. Mówiłem także o odpowiedzialności Polaków za nią....
Continue reading...
Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Poniższe akapity pozwolą zaznajomić się z podstawowymi wytycznymi, jakie przyświecając nam w edukacji o Holokauście.Zapraszamy do lektury!
Continue reading...