• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

E-biuletyn dla edukatorów z Polski

Witamy w pierwszym e-biuletynie dla edukatorów, którzy uczestniczyli w programach edukacyjnych Yad Vashem w Izraelu i w Polsce. Znajdziecie tu informacje o nowych materiałach do nauczania o Holokauście, spotkaniach międzynarodowych i polskich ekspertów oraz inne aktualności z Yad Vashem.

W ostatnim okresie 2010-2011 prawie 140 nauczycieli i edukatorów skorzystało z seminariów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Jedno seminarium ogólnopolskie oraz trzy regionalne (Podkarpacie, Białystok i Warmia-Mazury) zrealizowaliśmy dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dwa kolejne seminaria dla księży katolickich oraz edukatorów zorganizowaliśmy wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Więcej...

Professor Alain Finkielkraut

Pamięć i rozżalenie

Alain Finkielkraut
Od 1945 roku Europa boi się własnych duchów. Mieszkańcy tego nawiedzonego kontynentu chętnie powtórzyliby znane słowa Faulknera: „Przeszłość nigdy nawet nie jest martwa. To nawet nie przeszłość” ponieważ mają ku temu dobry powód i ich troska jest usprawiedliwiona. Europa w XX wieku była źródłem i teatrem działań dwóch najbardziej morderczych wojen w historii. George Steiner ze smutkiem skonstatował, że Buchenwald jet położony niedaleko Weimaru. Poezja Goethego nie powstrzymała złych uczynków Hitlera. Post-nazistowska Europa wie, że ani kultura ani postęp...
Read More...
Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na specyfikę pracy przewodnika muzealnego i wypracowanie wskazówek metodyczno-dydaktycznych, które umożliwią profesjonalny i efektywny przekaz historyczny podczas zwiedzania muzeum-miejsca pamięci.Teoretycy i praktycy edukacji historycznej w miejscach pamięci słusznie postulują, aby wizyta w muzeum, które upamiętnia ofiary zbrodni nazistowskich była zaplanowana jako dłuższy pobyt np. w formie dnia studyjnego, warsztatów historycznych czy seminarium. Taki sposób przekazywania doświadczenia historycznego może być nie tylko atrakcyjny...
Read More...
Prof. Yehuda Bauer

Tekst i kontekst

Wykład wygłoszony podczas konferencji Nauczanie i upamiętnianie Holokaustu – perspektywa i przezorność – tekst i kontekst 12-13 czerwca 2010 w Instytucie Yad Vashem
bauerDziś chcę Państwu opowiedzieć o tekście i kontekście w odniesieniu do Holokaustu. Tekst to inaczej sedno Holokaustu, a więc okres między 1933 i 1950 rokiem. Druga z tych dat to w przybliżeniu czas kiedy ocaleni z Holokaustu, którzy przeszli przez obozy dla przesiedleńców w Europie Środkowej, znaleźli nowe domy tu w Izraelu, w Europie Zachodniej i w innych miejscach. Jest to zatem około 17 lat. Sednem Holokaustu jest nazistowski antysemityzm, partia nazistowska, prześladowania Żydów w Niemczech oparte na polityce nazistów, światowa wojna, obozy koncentracyjne i śmierci,...
Read More...
Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Aleksandra Kwaśniewskiego
Jak państwo wiecie mam pewne doświadczenie z omawianymi tu zagadnieniami. Znany jest wam bardzo dobrze przypadek Jedwabnego, małej wioski w północno-wschodniej Polsce, gdzie obywatele polscy dokonali masakry na innych polskich obywatelach, Żydach. Po książce profesora Grossa, który jako pierwszy poinformował opinię publiczną w moim kraju o tej zbrodni, rozpoczęła się dramatyczna i bolesna debata. Byłem wtedy prezydentem Polski i postanowiłem upamiętnić to miejsce oraz powiedzieć otwarcie: przebaczcie nam za tą zbrodnię. Mówiłem także o odpowiedzialności Polaków za nią....
Read More...
Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Poniższe akapity pozwolą zaznajomić się z podstawowymi wytycznymi, jakie przyświecając nam w edukacji o Holokauście.Zapraszamy do lektury!
Read More...