• Menu

  • Visiting

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Wednesday: 09:00-17:00
Thursday: 9:00-20:00 *
Fridays and Holiday eves: 09:00-14:00.

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

* The Holocaust History Museum, Museum of Holocaust Art, Exhibitions Pavilion and Synagogue are open until 20:00. All other sites close at 17:00.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information click here

E-biuletyn dla edukatorów z Polski

Witamy w pierwszym e-biuletynie dla edukatorów, którzy uczestniczyli w programach edukacyjnych Yad Vashem w Izraelu i w Polsce. Znajdziecie tu informacje o nowych materiałach do nauczania o Holokauście, spotkaniach międzynarodowych i polskich ekspertów oraz inne aktualności z Yad Vashem.

W ostatnim okresie 2010-2011 prawie 140 nauczycieli i edukatorów skorzystało z seminariów w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Jedno seminarium ogólnopolskie oraz trzy regionalne (Podkarpacie, Białystok i Warmia-Mazury) zrealizowaliśmy dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dwa kolejne seminaria dla księży katolickich oraz edukatorów zorganizowaliśmy wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Więcej...

Professor Alain Finkielkraut

Pamięć i rozżalenie

Alain Finkielkraut
Od 1945 roku Europa boi się własnych duchów. Mieszkańcy tego nawiedzonego kontynentu chętnie powtórzyliby znane słowa Faulknera: „Przeszłość nigdy nawet nie jest martwa. To nawet nie przeszłość” ponieważ mają ku temu dobry powód i ich troska jest usprawiedliwiona. Europa w XX wieku była źródłem i teatrem działań dwóch najbardziej morderczych wojen w historii. George Steiner ze smutkiem skonstatował, że Buchenwald jet położony niedaleko Weimaru. Poezja Goethego nie powstrzymała złych uczynków Hitlera. Post-nazistowska Europa wie, że ani kultura ani postęp...
Read More...
Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na specyfikę pracy przewodnika muzealnego i wypracowanie wskazówek metodyczno-dydaktycznych, które umożliwią profesjonalny i efektywny przekaz historyczny podczas zwiedzania muzeum-miejsca pamięci.Teoretycy i praktycy edukacji historycznej w miejscach pamięci słusznie postulują, aby wizyta w muzeum, które upamiętnia ofiary zbrodni nazistowskich była zaplanowana jako dłuższy pobyt np. w formie dnia studyjnego, warsztatów historycznych czy seminarium. Taki sposób przekazywania doświadczenia historycznego może być nie tylko atrakcyjny...
Read More...
Prof. Yehuda Bauer

Tekst i kontekst

Wykład wygłoszony podczas konferencji Nauczanie i upamiętnianie Holokaustu – perspektywa i przezorność – tekst i kontekst 12-13 czerwca 2010 w Instytucie Yad Vashem
bauerDziś chcę Państwu opowiedzieć o tekście i kontekście w odniesieniu do Holokaustu. Tekst to inaczej sedno Holokaustu, a więc okres między 1933 i 1950 rokiem. Druga z tych dat to w przybliżeniu czas kiedy ocaleni z Holokaustu, którzy przeszli przez obozy dla przesiedleńców w Europie Środkowej, znaleźli nowe domy tu w Izraelu, w Europie Zachodniej i w innych miejscach. Jest to zatem około 17 lat. Sednem Holokaustu jest nazistowski antysemityzm, partia nazistowska, prześladowania Żydów w Niemczech oparte na polityce nazistów, światowa wojna, obozy koncentracyjne i śmierci,...
Read More...
Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego podczas sesji podsumowującej 7. Międzynarodową konferencję na temat edukacji o Holokauście, w Instytucie Yad Vashem

Aleksandra Kwaśniewskiego
Jak państwo wiecie mam pewne doświadczenie z omawianymi tu zagadnieniami. Znany jest wam bardzo dobrze przypadek Jedwabnego, małej wioski w północno-wschodniej Polsce, gdzie obywatele polscy dokonali masakry na innych polskich obywatelach, Żydach. Po książce profesora Grossa, który jako pierwszy poinformował opinię publiczną w moim kraju o tej zbrodni, rozpoczęła się dramatyczna i bolesna debata. Byłem wtedy prezydentem Polski i postanowiłem upamiętnić to miejsce oraz powiedzieć otwarcie: przebaczcie nam za tą zbrodnię. Mówiłem także o odpowiedzialności Polaków za nią....
Read More...
Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz

Niniejszy artykuł przedstawia przedstawia filozofię edukacji Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimi.
Read More...