• Menu

  • Shop

  • Languages

  • Accessibility
Visiting Info
Opening Hours:

Sunday to Thursday: ‬09:00-17:00

Fridays and Holiday eves: ‬09:00-14:00

Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish Holidays.

Entrance to the Holocaust History Museum is not permitted for children under the age of 10. Babies in strollers or carriers will not be permitted to enter.

Drive to Yad Vashem:
For more Visiting Information

Teoretyczne i praktyczne wskazówki związane z pracą przewodnika w muzeum - miejscu pamięci: Tezy do dyskusji i rozwinięcia

Wiesław Wysok, Państwowe Muzeum na Majdanku

  1. Zob. T.Kranz, Edukacja w miejscach pamięci Zarys problematyki. Lublin 2009: a także M. Zaborski, Pedagogika pamięci - uciążliwy obowiązek czy szansa edukacji?, w: T. Gumuła, T. Dyrda (red.), Szkoły - nauczyciele - uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie i uczeniu się w Europie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, s. 78-91.
  2. W.Górczycki, A.Stępnik, Uczymy historii. Poradnik, Warszawa 1997, s.36.
  3. Zob. Metodyka oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych, praca zbiorowa pod red. J.Konara i J,Wojnowicza, Warszawa 1989.
  4. Wymienione poniżej kryteria metodyczne dotyczą zazwyczaj pracy warsztatowej i projektowej z młodzieżą a wiec zajęć edukacyjnych, które umożliwiają dłuższe zajmowanie się tematyką obozową. Praktyka pokazuje jednak, że można je z powodzeniem stosować również w czasie oprowadzania po wystawie historycznej i terenie byłego obozu. Por. T.Kranz, Edukacja w miejscach pamięci Zarys problematyki. Lublin 2009, s.70.