סיפורה של הקהילה היהודית בוולברום

וולברום בתקופת השואה

חסידי אומות העולם

"כל המציל נפש אחת - כאילו הציל עולם ומלואו" (משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה' )

כל אדם שהוענק לו אות חסיד אומות העולם מייצג את שימור ערכי האנושיות בעיצומה של התמוטטות מוסרית מוחלטת. חסידי אומות העולם הוכיחו שלמרות הסכנות החמורות שהיו מעורבות בנסיון להצלת יהודים, עדיין היו אנשים שהיו מוכנים להסתכן כדי לממש את הציווי "ואהבת לרעך כמוך". חסידי אומות העולם הם מקור של תקווה והשראה.

קאז'ימיירה סרז'לקה היא חסידת אומות העולם היחידה מוולברום.