אשת חיל מי ימצא
סיפוריהן של נשים שהצילו יהודים בתקופת השואה

אליסבטה סטרול (ניקופוי)

רומניה

אליסבטה סטרול אליסבטה סטרול

בערב 28 ביוני 1941 השתתפו חיילים ושוטרים גרמנים ורומנים, וכן המוני תושבים מקומיים, בתקיפת יהודי העיר יאש (Iaşi) שברומניה. אלפי יהודים נרצחו בבתיהם, ברחובות ובחצר מטה המשטרה, ו-4,330 מהניצולים, וכן יהודים מחלקים אחרים של העיר, הועלו על קרונות רכבת סגורים. 2,650 מהם נחנקו למוות או מתו מצמא.

אליסבטה ניקופוי חיה בעיר יאש. רבים מהעובדים איתה במפעל הטקסטיל, כמו גם חלק משכניה, היו יהודים. ב-29 ביוני 1941 שמעה ניקופוי בת ה-21 משכניה הנוצריים על הכוונה לפגוע ביהודים. היא מיהרה לביתו של עמיתה לעבודה, מרכוס סטרול, ברובע פודול רושו (Podul Roşu) כדי להזהיר את משפחתו מפני הסכנה המתקרבת וכדי להציע לבני המשפחה מקלט. הודות לאליסבטה ניצלה משפחת סטרול, ובה מרכוס, אביו, אמו ויתר ילדיהם, כשז'נדרמים רומנים, חיילים רומנים וחיילים גרמניים שהיו מוצבים באזור פרעו ביהודי יאש בפוגרום שבו נרצחו אלפי יהודים. אליסבטה הספיקה להזהיר יהודים רבים אחרים, שהתגוררו בשני רחובות בסמוך לביתה של משפחת סטרול.

אליסבטה נתנה מקלט במחסן לעשרים איש בערך, בהם בני משפחת סטרול, וסיפקה להם מזון במשך שבועיים. חלק מהאנשים להם נתנה מקלט גויסו לפלוגות של עבודת כפייה, אך אליסבטה נסעה למקומות עבודתם כדי להביא להם מזון ובגדים. באחד מביקוריה נעצרה אליסבטה בידי הז'נדרמריה, הוכתה והוחזקה במעצר במשך מספר ימים.

אליסבטה ניקופוי ומרכוס סטרול נישאו בשנת 1949 ובשנת 1963 היגרו לישראל. בני משפחתה של אליסבטה נותרו ברומניה והיא היתה נוסעת לבקרם מעת לעת. אליסבטה ניקופוי-סטרול הלכה לעולמה בחיפה ב-6 בנובמבר 2013.

ב-19 במרס 1987 הכיר יד ושם באליסבטה סטרול כחסידת אומות העולם.