|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

Joel Tintpulwer

יואל טינטפולוור

מס. אושוויץ 3376 B

איסוף יהודים לפני גירושם, קילצה, פולין גירוש יהודים לאזור בו הוקם מאוחר יותר הגטו, קילצה פולין, אוקטובר 1939

מספר זה מצוין פעמיים ברשימה שהכין הקברן.
יואל טינטפולוור, יהודי פולני, נולד ב-18 במרץ 1896.
ב-2 באוגוסט 1944 נשלח טינטפולוור ממחנה לעבודת כפייה בקילצה (Kielce) לאושוויץ. בהגיעו, עבר את הסלקציה וקבל את המספר – 3376B.
הרישום האחרון שלו במסמכי מחנה אושוויץ הוא מה-24 באוגוסט 1944 ממחנה צ'ביונקה (Trzebionka), אחד ממחנות המשנה של אושוויץ III-בונה מונוביץ'

הטרנספורט:
ב-2 באוגוסט 1944 הגיע טרנספורט RSHA ממחנה לעבודות כפייה ליהודים בקילצה (Kielce) למחנה אושוויץ. בהגיעם, לאחר הסלקציה, 547 מהמשולחים קבלו את המספרים 2903B – 3449B. החלשים ואלה שלא היו כשירים לעבודה נשלחו לתאי הגז ונרצחו.


האם יש לכם מידע נוסף אודות אדם זה? למסירת חומר, לחצו כאן