|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

Edward Kusmierczyk

אדוארד קושמיירצ'יק

מס. אושוויץ 162328

פלוגת עבודה במחנה עבודה בראדום, 1942 הכיכר המרכזית בראדום. עם הכיבוש שונה שמה לכיכר על שם אדולף היטלר מראה רחוב, ראדום, פולין

אדוארד קושמיירצ'יק, אסיר פולני.
קושמיירצ'יק הגיע לאושוויץ ב-12 בנובמבר 1943 בטרנספורט של אסירים מראדום. במסמכי המחנה יש רישום של קושמיירצייק מיום ה-22 בדצמבר 1943 המדווח על אשפוז אמבולטורי.

הטרנספורט:
ב-12 בנובמבר 1943 נשלחו בידי ה-SIPO וה-SD מראדום 362 אסירים פולנים למחנה אושוויץ. בהגיעם, קבלו את המספרים 16220 - 162581.


האם יש לכם מידע נוסף אודות אדם זה? למסירת חומר, לחצו כאן