|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

Zygmunt Makowski

זיגמונט מקובסקי

מס. אושוויץ 20205

בניית צריפים במחנה בידי אסירים, אופולה, פולין גירוש יהודים ע"י המשטרה הגרמנית, זביירצ‘ה, פולין גירוש יהודים ע''י המשטרה הגרמנית, זביירצ‘ה, פולין

אסיר פולני בשם זיגמונט מקובסקי.
נולד ב-2 באוגוסט 1897 בזביירצ'ה. מקובסקי שולח לאושוויץ ב-25 באוגוסט 1941, במשלוח של 63 אסירים מאופולה (Opola).
על פי רישומי ארכיון אושוויץ' רשום מקובסקי כמי שנרצח על יד ריבניק בזמן פינוי המחנה.

הטרנספורט
ב-25 באוגוסט 1941 נשלחו בידי הגסטאפו 63 אסירים פולנים מבית הכלא באופולה. כולם הפכו לאסירים במחנה ללא סלקציה וקיבלו את המספרים 20191 - 20253.


האם יש לכם מידע נוסף אודות אדם זה? למסירת חומר, לחצו כאן