|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

מס. אושוויץ 169204

שמו אינו ידוע

יהודים שרוכזו בידי הגרמנים סמוך לבית היתומים בגטו בנדין לצורך שילוחם למחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו, בנדין, פולין יהודים צועדים עם חבילותיהם במהלך גירושם מגטו בנדין, פולין

יהודי מפולין שהגיע לאושוויץ בטרנספורט מבנדין ב-17 בדצמבר 1943.
בהגיעו לאושוויץ, עבר את הסלקציה וקבל את המספר - 169204.

הטרנספורט:
ב-17 בדצמבר 1943 הגיעו בטרנספורט RSHA מבנדין 800 יהודים, גברים ונשים, למחנה אושוויץ. בהגיעם, לאחר הסלקציה, 92 גברים קבלו את המספרים 169139 – 169230 ו-169 נשים את המספרים 72060 – 72228 והתקבלו כאסירים במחנה.
הנותרים, 539 בני אדם נשלחו מיידית לתאי הגז ונרצחו.  


האם יש לכם מידע נוסף אודות אדם זה? למסירת חומר, לחצו כאן