|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת

יד ושם סיפורה של הקהילה היהודית בפלונסק

תולדות קהילת פלונסק עד השואה

פעילות פוליטית-יהודית בפלונסק

דוד בן-גוריון

"פועלי ציון" בפלונסק לפני עלייתו של דוד בן-גוריון לארץ ישראל, 1906. במרכז, בחולצה לבנה, למטה – דוד בן-גוריון. בחלון למעלה, מימין לדגל – אביו, אביגדור גרין "פועלי ציון" בפלונסק לפני עלייתו של דוד בן-גוריון לארץ ישראל, 1906. במרכז, בחולצה לבנה, למטה – דוד בן-גוריון. בחלון למעלה, מימין לדגל – אביו, אביגדור גרין
פלונסק, דוד בן-גוריון (למטה) עם בני משפחתו פלונסק, דוד בן-גוריון (למטה) עם בני משפחתו
אביגדור גרין אביגדור גרין
קבוצת חברים בפלונסק. בשורה התחתונה, שני מימין - דוד בן-גוריון קבוצת חברים בפלונסק. בשורה התחתונה, שני מימין - דוד בן-גוריון
דוד בן-גוריון (במרכז) בעת ביקור בפלונסק ב-1932 עם חברי ועד "הליגה למען ארץ-ישראל העובדת" דוד בן-גוריון (במרכז) בעת ביקור בפלונסק ב-1932 עם חברי ועד "הליגה למען ארץ-ישראל העובדת"

דוד בן-גוריון נולד בפלונסק בשנת 1886 בשם דוד גרין. את אהבתו לרעיון הציוני קיבל מאביו, אביגדור גרין. בשנת 1900 ייסד בן-גוריון בפלונסק את האגודה הציונית "עזרא", על שם עזרא הסופר, לשם לימוד השפה העברית והנחלתה. "שלמה צמח ואני היינו אוספים את בני-הנעורים בבית-הכנסת, בין מנחה למעריב, ומלמדים אותם עברית משופרת. במשך הזמן אילצנו גם את הזקנים לדבר עברית, על-ידי כך שהיינו עונים להם בעברית ופונים אליהם בעברית. והרי לך דבר משונה מאוד: העיירה דיברה עברית" (בן-גוריון, בית אבי, הקיבוץ המאוחד, תשל"ה).

צעיריה של אגודת "עזרא" היו ממקימיה של מפלגת "פועלי ציון" בפולין. בן-גוריון היה ממקימיו של סניף המפלגה בפלונסק. שליחי הבונד לפלונסק קיימו ויכוחים בבית הכנסת בעיר עם נציגיה של מפלגת "פועלי ציון". "הבונד שלח טובי נואמיו מהערים הקרובות להסתער על פלונסק," כתב בן-גוריון, "וסודרו בבית הכנסת הגדול ויכוחים פומביים ביני ובין שליחי ה"בונד." כל העיירה השתתפה בערנות רבה בפולמוס זה. מלבד המסורת המשכילית, העברית והציונית, פעל פה גם ה"לוקל-פטריוטיזם": אני, הלוחם נגד הבונד, הייתי בן העיר, ואילו שליחי הבונד היו זרים. היו מקרים שהיו סוגרים את החנויות בשעת הוויכוחים וכל בני העיר באו לבית הכנסת להיות נוכחים." "השליח התורן של הבונד היה מופיע בבית הכנסת בפלונסק, חגור אקדח ומלווה על ידי שני שומרי ראש. מולו היה עולה על הבמה דוד גרין. באווירה דרמטית, רווית מתח, היו השניים מתבוננים זה בזה; בדומיה שהיתה משתררת בבית הכנסת היה מתחיל הדו-קרב המילולי. לא עברו ימים רבים ודוד גרין ... בלם את התקפת הבונד על פלונסק והפך את "פועלי ציון" לזרם המרכזי בקרב צעירי העיירה" (מיכאל בר זוהר, בן-גוריון, עם עובד, 1975, ע' 41).

יחד יצאו [דוד בן-גוריון ורחל נלקין] לארץ. זה ליד זו ישבו בין חבריהם, שבאו להיפרד מהם בחצרו של אביגדור גרין, ידיהם שלובות על חזם, מבטיהם חגיגיים ורציניים היא בשמלה ארוכה וצווארון רקום, הוא ברובשקה לבנה, כובע מצחיה, מגפיים שחורים. מעבר לחברים שהסתופפו סביבם הביט לתוך עין המצלמה אביגדור גרין מחלון הבית הפתוח ולידו תלוי דגל של "פועלי ציון". יחד קמו דוד ורחל עם חבריהם כשפנו כולם מזרחה ושרו כמנהג "פועלי ציון" את "שיר השבועה" (מיכאל בר-זוהר, בן-גוריון, עם עובד, 1975, ע' 43).

The online exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.