מחנות העקורים וקיבוצי ההכשרה באיטליה אחרי המלחמה

מבוא

מאוספי יד ושם

עדויות וידאו