חלוצים ליד (שיר החלוצים)

מילים: שמרקה קצ'רגינסקי
מנגינה: דוד באָטוויניק

חלוצים ליד (שיר החלוצים)

השיר נכתב לאחר המלחמה על ידי שמרקה קצ'רגינסקי בשנותיו בפריס ויצא לאור בספר זכרון לקצ'רגינסקי לאחר מותו הטרגי ב-1954. השיר נכלל בלקט ההקלטות של הוועדה ההיסטורית היהודית. שמרקה קצ'רגינסקי מבצע את השיר.

השיר פורסם על ידי חבריו של קצ'רגינסקי בספר "קאטשערגינסקי אנדענק-בוך", בואנוס איירס, 1955, עמ' 259-260 - מילים ומנגינה.

השיר מתאר את הניצולים שיצאו מן התופת של הגטאות, אושוויץ, פונר ומיידנק, ואת אלו שנלחמו בשורות הפרטיזנים. אלו כולם יעידו על הניצחון על הרשע.  הפזמון מעודד את ניצולי השואה ואומר: אנו נשבור את הכבלים ונבנה את חיינו, אנו החלוצים נמשיך במאבק על ארץ ישראל כמדינה יהודית חופשית.  זהו שיר פרידה מאירופה ותמיכה בחלוציות הציונית.

קצ'רגינסקי ביקר בארץ אבל לא הגשים את חלומו לעלות לארץ. הוא הוזמן למלא תפקיד קהילתי יהודי חשוב   בארגנטינה ושם מצא את מותו בתאונת מטוס בשנת 1954.

חלוצים ליד

פֿון געטאָס, אָשװיענטשים, פּאָנאַר און מאַידאַנעק,
פֿון פֿראָנטן, און װעלדער, פֿון היץ און פֿון קעלט,
עס האַלט זיך די ביקס נאָך בײַ אונדז אױפֿן אַקסל,
עס שטורעמט דאָס האַרץ נאָך, עס זידט און עס קװעלט.

מיר װעלן, מיר װעלן צעברעכן די צױמען,
מיר שטעלן, מיר שטעלן דאָס לעבן אין קאָן,
חלוצים, חלוצים צעשפּאַרן די רױמען
און הײבן דעם קאַמף ערשט נאָך אָן, ערשט נאָך אָן.

כאָטש אײביק צום לעבן מיר זײַנען געבױרן,
דאָך שטײען מיר אַלץ נאָך בײַם תּהומיקן ראַנד,
עס האָבן חלוצים צו קדושים געשװױרן,
צו קעמפֿן פֿאַר פרײַהייט פֿון פֿאָלק און זײַן לאַנד!

מיר װעלן מיר װעלן ...

עס האָבן יאָרטױזנטער מידברשע זאַמדן
זיך נעסטן געבױט דאָרט בײַ אונדז אין דער הײם,
איצט קומען חלוצים און װידער פֿאַרװאַנדלען
דעם מידברשן װיסט אין אַ ײִדישער הײם.

מיר װעלן מיר װעלן ...

שלום אַלע ײִדן, אין לענדער, אין װײַטע,
שלום צו אײַך ײִדן, אין נױט און אין פּײַן,
עס רופֿט דער חלוץ אינעם לאַנד, דעם באַפֿרײַטן-
טאָ לאָמיר צו אים עולה זײַן, עולה זײַן!

מיר װעלן מיר װעלן...

שיר החלוצים

מן הגטאות, מאושויץ, פונר ומידנק,
מהחזיתות, מהיערות, מהחום והקור,
הרובה עדיין תלוי על הכתף,
והלב רועם, הולם ושבע רצון.

אנחנו נשבור את המחסומים,
אנחנו, אנחנו מסכנים את חיינו,
חלוצים, הרחיבו את המקום
והמשיכו את המאבק עוד ועוד.

למרות שנולדנו לחיים,
אנו עדיין נמצאים בתחום מגודר
והחלוצים נשבעו בקדושים
להילחם על החופש של העם בארצו!

אנחנו נשבור....

חולות המדבר במשך אלפי שנים
בנו להם קנים אצלנו בבית,
עכשיו באים החלוצים שוב להפוך
את חולות המדבר הנטושים לבית יהודי.

אנחנו נשבור...

שלום לכם יהודים, בארצות הרחוקות,
שלום לכם יהודים, במצוקה וסבל,
קורא לכם החלוץ בארצו החופשית
אז בואו נעלה אליו!

אנחנו נשבור...