געשען (זה קרה)

מילים: שמרקה קצ'רגינסקי
מנגינה: זיגמונד ברלנד

מושר על ידי שמרקה קצ'רגינסקי. ההקלטה צורפה ללקט התקליטים של הוועדה ההיסטורית היהודית.  השיר מוקדש לעולים לארץ ישראל על ספינת "אקסודוס".

הספינה נעצרה בלב ים על ידי הבריטים ולאחר קרב בו נהרגו שלושה מנוסעי הספינה ועשרות מהם נפצעו, הובאה הספינה אל נמל חיפה. הפליטים-המעפילים לא הורשו להיכנס לארץ ישראל אלא נשלחו לאירופה באניות בריטיות. עם קום המדינה ב-1948 חזרו מעפילי "אקסודוס" ועלו לישראל.

השיר מתאר ילד ואמו המפליגים על המים הכחולים ורוצים להגיע אל חוף מבטחים.  "חיכינו מספיק" מדקלם  המשורר ומוסיף "וזה יקרה, עוד נגיע לארץ הקודש כולנו יחד ונהיה שוב לעם אחד". המשורר מחבר עבר והווה – ארץ ישראל עם ארצם של הנביאים. בארץ ישראל יקבלו את הפליטים בברכת "ברוכים הבאים". קצ'רגיסנקי אומר בשיר: די סבלנו והגיע הזמן להיות עם חופשי, גם אם התמהמהנו – נגיע ונגשים את חלומנו.

מנגינת השיר היא בסגנון השירים הסובייטים של אותה תקופה ונכתבה על ידי מלחין צעיר שקצ'רגינסקי הכיר לאחר המלחמה באירופה.

געשען

פֿרײַ שװימען שיפֿן אױף ימען
די מאַסטן פֿלאַטערן צום בלױ
נאָר איך מיט מײַן אָרעמער מאַמען
באַהאַלטן מוז איך אױפֿן דנאָ

די שיף מוז אין ערגעץ אַנטרינען
עס זאָל אונדז קײנער ניט געפֿינען
אָ שטורעם װינט אָדער ברענג מאַמען קינד
גיך צום ברעג דעם געגאַרטן

גענוג שױן געװאַרט!

ס'װעט געשען, ס'װעט געשען
און מיר אַלע װעלן װידער זײַן צוזאַמען
איר װעט זען, איר װעט זען
אױך אונדזער שיף װעט שװימען פֿרײַ אױף אַלע ימען

אונדזער הײליקער פֿאַרלאַנג
אום צו קערן זיך אין לאַנד פֿון די נבֿיאים
װעט מקוים װערן, כ'הער שױן די געזאַנגען
װי מען בענטשט אונדז: ברוכים הבאים

דער נאַצי אונדז שטופּט אונדז פֿאַרטריבן
מיר מוזן אַלץ בײַ אים נאָך זײַן
יתומים מיר זײַנען געבליבן
אָ װער װעט זיך מרחם זײַן

לאַנגע דאָס פֿאָלק האָט באַקומען
פֿאַרװאָגלטע מיר מוזן שטומען
אָ ברידער זאָגט
װען װעט קומען דער טאָג
אונדזער טאָג דער געגאַרטער

גענוג שױן געװאַרט!

ס'װעט געשען, ס'װעט געשען
און מיר אַלע װעלן װידער זײַן צוזאַמען
איר װעט זען, איר װעט זען
אױך אונדזער שיף װעט שװימען פֿרײַ אױף אַלע ימען

אונדזער הײליקער פֿאַרלאַנג
אום צו קערן זיך אין לאַנד פֿון די נבֿיאים
װעט מקוים װערן, כ'הער שױן די געזאַנגען
װי מען בענטשט אונדז: ברוכים הבאים

געברױזט האָט דער ים דאַן פֿון צאָרן
מיט פֿאַרפּײַניקטע פֿון װעג
דאָך זײַנען מיר ײִנגער געװאָרן
ווען מיר האָבן דערזען דעם ברעג

און כאָטש בין געװען דאַן פֿאַרמאַטערט
האָב איך זיך װי אַ פֿאָן צעפֿלאַטערט
שלום! מיר רופֿן נאָר פּלוצעם קריגשיפֿן
באַפֿאַלן אױס גליק מען פֿירט אונדז צוריק

נאָר ס'װעט געשען, ס'מוז געשען
און מיר װעלן אַלע װידער זײַן צוזאַמען
איר װעט זען, איר װעט זען
אױך אונדזער שיף װעט שװימען פֿרײַ אױף אַלע ימען

אונדזער הײליקער פֿאַרלאַנג
אום צו קערן זיך אין לאַנד פֿון די נבֿיאים
װעט מקוים װערן, כ'הער שױן די געזאַנגען
װי מען בענטשט אונדז: ברוכים הבאים

זה קרה

אניות חופשיות שטות על הימים
התרנים מונפים אל עבר הכחול
רק אני ואמי הענייה
מתחבאים בתוך הספינה

הספינה מוכרחה להעלם אי שם
כדי שלא ימצאו אותנו
רוח סערה הביאי את הילד ואמו
מהר אל הסיפון השמור

די חיכינו!

עוד יקרה, עוד יקרה
ואנו שוב נהיה ביחד
אתם תראו, אתם תראו
שגם הספינה שלנו תשוט בחופשיות על
הימים

השאיפה הקדושה שלנו
לשוב אל ארץ הנביאים
עוד תתגשם, אני כבר שומע את השירה
המקבלת את פנינו בברכת ברוכים הבאים

הנאצי נגש בנו ורדף אותנו
נאלצנו לחיות תחתיו 
נשארנו יתומים
ומי ירחם עלינו?

עמים אחרים קיבלו אדמות
לנו נשאר רק לנדוד בשתיקה
או אחי אמור
מתי יבוא היום
היום המיוחל שלנו

די חיכינו!

עוד יקרה, עוד יקרה
ואנו שוב נהיה ביחד
אתם תראו, אתם תראו
שגם הספינה שלנו תשוט בחופשיות על
הימים

השאיפה הקדושה שלנו
לשוב אל ארץ הנביאים
עוד תתגשם, אני כבר שומע את השירה
המקבלת את פנינו בברכת ברוכים הבאים

הים געש מכעס
עם מעונים מן הדרך
אבל אנחנו נהיינו צעירים
כאשר ראינו את החוף

ולמרות שהיינו מותשים
התנופפתי כדגל
שלום! קוראות לעברנו פתאום אניות מלחמה
והשיטו אותנו בחזרה

עוד יקרה, מוכרח לקרות
ואנו שוב נהיה ביחד
עוד תראו, עוד תראו
שגם הספינה שלנו תשוט בחופשיות על
הימים

השאיפה הקדושה שלנו
לשוב אל ארץ הנביאים
עוד תתגשם, אני כבר שומע את השירה
המקבלת את פנינו בברכת ברוכים הבאים