|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
ואלה שמות... זיהוי שמותיהם של קרבנות צעדת מוות הקבורים בקבר אחים בפולין

תמונות מטקס חנוכת האנדרטה

מסילת הרכבת במחנה אושוויץ II, בירקנאו. ברקע שער הכניסה הראשי למחנה
מבט אל מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ II, בירקנאו
זר שהניח הקורס הבינאגפי-מתקדם של שירות הביטחון הכללי בבלוק במחנה הנשים בבירקנאו. בבלוק זה שמעו חניכי הקורס את סיפורה של חנה וייס, ניצולת המחנה, שהתלוותה כאשת עדות למסע
הכומר רומן לקסה, חנה וייס, ניצולת מחנה אושוויץ-בירקנאו שליוותה את המסע ואנשי הכפר קשאוז'ניצה במהלך טקס הסרת הלוט בבית הקברות
אנשי הקורס הבינאגפי-מתקדם של שירות הביטחון הכללי בבית הקברות בכפר קשאוז'ניצה
המצבה שהוקמה על קבר האחים בבית הקברות בקשאוז'ניצה ועליה תיעוד מספרי הקרבנות. מצבה זו הוקמה בשנת 1965
המצבה ועליה מספרי הקרבנות ולצידה שתי מצבות נוספות שהעניקו שמות וזהות לנרצחים. צולם דקות ספורות לפני תחילת טקס הסרת הלוט
שתי המצבות החדשות שנחנכו במהלך הטקס. מימין – המצבה ועליה שמות האסירים ששמותיהם זוהו. משמאל – מצבה ועליה קורות צעדת המוות, רצח הקרבנות במליני והבאתם לקבר האחים
המצבה ועליה קורות צעדת המוות, רצח הקרבנות במליני והבאתם לקבר האחים. הכיתוב הינו בעברית, באנגלית ובפולנית. בתחתית המצבה סמל שירות הביטחון הכללי וסמל מדינת ישראל
המצבה ועליה מספרי הקרבנות ולצידה שתי מצבות נוספות שהעניקו שמות וזהות לנרצחים. צולם דקות ספורות לפני תחילת טקס הסרת הלוט
הכומר של קשאוז'ניצה, רומן לקסה, במהלך טקס חנוכת המצבות
הכומר של קשאוז'ניצה, רומן לקסה, במהלך טקס חנוכת המצבות
הכומר של קשאוז'ניצה, רומן לקסה, במהלך טקס חנוכת המצבות
דוד פסטל, נכדו של דוד פסטל, אחד מקרבנות הצעדה הקבור בקבר אחים זה. דוד אמר בטקס תפילת קדיש לזכר סבו ונשא דברים בשם המשפחה שעשרה מבניה לקחו חלק בטקס
מתקן מיוחד ובו נרות זיכרון שהציבו אנשי שירות הביטחון הכללי סמוך למצבות
המצבה שהוקמה על קבר האחים ועליה ציון שמות הקרבנות לצד מספריהם של מי ששמותיהם לא אותרו עדיין
חנה וייס, ניצולת מחנה אושוויץ-בירקנאו, שליוותה כעדה את מסע הקורס הבין-אגפי המתקדם של השב"כ בפולין
עמנואל פסטל-סעדה ובעלה דניאל. עמנואל היא נכדתו של דוד פסטל, אחד מקרבנות צעדת המוות